TCCS -  Ngày 14-7-2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2023. 

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: T.Linh

Tới dự hội nghị, về phía khách mời có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có các đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt. Có được kết quả này là do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia, đồng thời bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được chú trọng, tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối được triển khai khá toàn diện, chất lượng; các quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có nhiều chuyển biến, tăng cả về số lượng và chất lượng. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, nhất trí trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Từ đó, góp phần đưa tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đạt 54,3% kế hoạch năm, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm 2022. Các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội… Trong 6 tháng cuối năm 2023, các đại biểu thống nhất tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị _ Ảnh: T.Linh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được, đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động kép từ các yếu tố bất lợi bên ngoài, một số tập đoàn, tổng công ty đang phải giải quyết các hạn chế bất cập kéo dài nhiều năm.

Nhận định thời gian tới có đan xen thuận lợi và khó khăn, trong đó thách thức nhiều hơn, đòi hỏi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó là phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; xác định rõ thời cơ, thách thức, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; các đơn vị trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy nhanh tiến độ đi đôi với bảo đảm chất lượng tái cơ cấu lại, sắp xếp đổi mới các tập đoàn, tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng Ủy Doanh nghiệp Trung ương khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong điều kiện trong nước và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc, nền nếp các mặt công tác xây dựng Đảng; đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; linh hoạt, thích ứng, chuyển trạng thái phù hợp, kịp thời để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh... Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong khối tăng từ 1.426.134 tỷ đồng lên 2.083.788 tỷ đồng (tăng 46,1%). Nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 122 nghìn tỷ đồng, đạt 68,8% kế hoạch năm, bằng 85,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến nay, 13/13 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III đều vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với mức đề ra. Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã đi đầu, nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Ủy Doanh nghiệp Trung ương phát biểu kết luận _ Ảnh: T.Linh

Đồng chí Bí thư Đảng Ủy Doanh nghiệp Trung ương xác định, trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài các nghị quyết về nhiệm vụ công tác hằng năm, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề đã ban hành. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển. Xây dựng, hoàn thiện quy định về quản lý, tổ chức, cán bộ theo hướng phân công, phân cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm của Đảng bộ Khối gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến doanh nghiệp nhà nước và công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị để thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023; tập trung cao độ để góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế và các sản phẩm, dịch vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách quốc gia.../.