TCCS - Ngày 25-4-2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng), sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2023; tổng kết, trao Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, phát động giải năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị và lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các tác giả, nhóm tác giả và đại diện các tập thể đạt Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022. 

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: T.Linh

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2023, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết, thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 với chủ đề “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo chủ động ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình công tác; trong đó tập trung thực hiện công tác tiếp nhận, chuyển giao các tổ chức đảng, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8-3-2022 và Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28-10-2022 của Ban Bí thư cơ bản hoàn thành bảo đảm tiến độ theo quy định. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp.

Xác định năm 2023 là năm thách thức, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 30 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 61,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022. Tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a với tổng số tiền gần 800 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, các chế độ, chính sách cho người lao động. 

Phát huy kết quả đã đạt được, trong quý II-2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; chỉ đạo các đảng ủy tổ chức triển khai, thực hiện; chỉ đạo tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8-3-2022, của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28-10-2022, của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kết nạp đảng viên. Triển khai và thực hiện kế hoạch chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối... Các tập đoàn, tổng công ty tích cực thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia; tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; quan tâm bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm duy trì đời sống, việc làm cho người lao động...

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
trao bằng khen của Đảng ủy Khối tặng các tập thể xuất sắc _ Ảnh: T.Linh

Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022. Đây là năm thứ tư Đảng ủy Khối tổ chức Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương. Giải đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai bài bản, tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các tạp chí, trang tin, bản tin, phóng viên, biên tập viên và đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối. 

Ban Tổ chức Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, đã tiếp nhận 1.245 tác phẩm tham dự (tăng 10,4% so với năm 2021). Các tác phẩm đa dạng ở thể loại, hình thức phong phú: chính luận, nghiên cứu - trao đổi, phản ánh, người tốt việc tốt, phỏng vấn, ý kiến đảng viên, ghi chép, ký sự, truyền hình, phóng sự ảnh. Đặc biệt năm 2022, có một số tác phẩm đã cập nhật hình thức truyền thông hiện đại, đổi mới cách thức truyền tải thông tin như: Infographic, emagazine… 

Các tác phẩm tham dự giải năm nay tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật; nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như: Chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Nhiều bài viết rất công phu, tâm huyết, được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu xác định đề tài, chủ đề, khảo sát thực tiễn đến cách thể hiện. Nhiều tác giả là người đứng đầu cấp ủy, bí thư đoàn thanh niên tích cực, gương mẫu viết bài tham gia. Qua đó động viên, khuyến khích các tập thể, tổ chức đảng; tác giả, nhóm tác giả là đảng viên, người lao động trong Khối tham gia cuộc thi. 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đại biểu tác giả và nhóm tác giả đoạt giải nhất _ Ảnh: T.Linh

Ban Giám khảo đã lựa chọn 33 tác phẩm xuất sắc nhất để chấm chung khảo. Kết quả, Ban Tổ chức đã 2 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba và 20 giải khuyến khích. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định khen thưởng 8 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, biểu dương sự đóng góp to lớn của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua; chúc mừng các tác giả đã đoạt giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng gợi ý một số nội dung tuyên truyền trọng tâm. Đồng chí mong rằng, trong năm tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm tập trung phản ánh, làm nổi bật công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn, góp phần tổ chức thành công hơn nữa Giải Búa Liềm vàng.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, coi đây là một trong những hoạt động quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII. Yêu cầu các ban, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm mang sức lan toả tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua để giải mang tính toàn diện hơn, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng nói chung và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

Phát động Giải Búa iềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho các bộ, đảng viên, người lao động phát huy tối đa năng lực sáng tạo để có những tác phẩm có giá trị. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối kêu gọi đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những người làm báo chuyên và không chuyên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị, nhất là đề xuất được các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm, phục vụ thiết thực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng./.