Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2023; tổng kết, trao Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 và phát động giải năm 2023

Thùy Linh

Hoàn thiện và phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Anh

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp