Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm"

TCCS - Ngày 23-4-2024, tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm" khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ