Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

TCCS - Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết lĩnh vực.

Tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Bước chuyển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương sau nửa nhiệm kỳ đại hội

TS NGUYỄN HOÀNG THAO

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo xây dựng chính quyền đô thị: Những kết quả bước đầu, vấn đề đặt ra và phương hướng trọng tâm thời gian tới

TS NGUYỄN VĂN QUẢNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Tỉnh Đắk Lắk: Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk