Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Học viện Chính trị khu vực II

TCCS - Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế so sánh trong phát triển du lịch. Trong bối cảnh mới, nhất là trước những thách thức sau đại dịch COVID-19, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của khu vực Đông Nam Á thì việc phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu cấp thiết hàng đầu.

Tỉnh Kon Tum tăng cường công tác nội chính nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

U HUẤN

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

Thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền tỉnh Bình Định hiện nay

TS PHẠM ANH TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh Nghệ An hiện nay

Bùi Thu Chang

Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy giá trị di sản văn hóa trong xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên thành phố mang tên Bác

Đinh Giang

Tạp chí Cộng sản