TCCS - Ngày 29-6-2023, tại Hà Nội, thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị _ Ảnh: xaydungdang.org.vn

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện, tham mưu hoàn thành khối lượng công việc lớn, có việc khó, nhạy cảm, tập trung triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2023. Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung tham mưu hoàn thành 7/18 đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 1 đề án được giao tại Kế hoạch số 03-KH/TW, của Bộ Chính trị, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ các kỳ họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, được Trung ương thống nhất cao. Tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1-12-2021, của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, ban hành quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tổng hợp ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, hoàn thiện Đề án “Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật” và “Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu”.

Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Thông báo gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân; hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm theo gợi ý của Bộ Chính trị năm 2022. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng vị trí việc làm và Điều lệ Đảng triển khai đạt kết quả tích cực; tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng thực hiện đúng quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thẩm định, hướng dẫn, quán triệt triển khai các văn bản mới và kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh việc chỉ đạo, giải quyết công việc của Ban bảo đảm sát thực tiễn, khả thi và hiệu quả. Tăng cường xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất; điều kiện, môi trường, phương pháp làm việc được cải tiến theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, phối hợp với lãnh đạo Ban tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức đối với cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt được những kết quả tích cực. Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban tổ chức các hội nghị kết nối với điểm cầu Trung ương, phổ biến, quán triệt hoặc sao gửi đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương và đảng ủy cấp trên đến chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nghiêm túc thực hiện các quy định văn hóa công sở, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong chi bộ, cục, vụ, đơn vị. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như triển khai các đề án, đề tài theo Chương trình công tác năm 2023; tích cực thực hiện công tác tổ chức, biên chế, xây dựng vị trí việc làm và Điều lệ Đảng; tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, triển khai có hiệu quả, nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng... Từ những kết quả đạt được, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá ưu điểm, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, rút ra một số bài học kinh nghiêm để việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương trong 6 tháng cuối năm 2023 có hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, 12 ý kiến phát biểu, tham luận đã làm rõ hơn về những kết quả mà các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức đã triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị _ Ảnh: xaydungdang.org.vn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương khẳng định, qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, các nhiệm được giao đều có vai trò quan trọng, nhất là công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nhận được sự đồng thuận cao. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm làm việc của tập thể lãnh đạo và cán bộ, người lao động Ban Tổ chức Trung ương. Bên cạnh đó, việc triển khai các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao đã hoàn thành cũng như đang triển khai đều bảo đảm chất lượng.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm 2022, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là 1 trong 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đảng viên được khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công tác phối hợp, trong quá trình Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ, triển khai các đề án Ban Bí thư giao cũng như thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gặp những khó khăn, vướng mắc luôn được các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương phối hợp, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tin tưởng rằng, với sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban, Ban Tổ chức Trung ương sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai điểm lại các kết quả nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương 6 tháng đầu năm, như: Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Trung ương trình được 46 đề án, nhiều văn bản được Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới; có những văn bản mới hoàn toàn cũng đã được nỗ lực tham mưu ban hành...

Công tác cán bộ, việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, con số tham mưu về công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay tương đối lớn, khoảng hơn 1.400 lượt cán bộ đã được trình cho các cấp có thẩm quyền, số cán bộ đưa đi địa phương và từ địa phương về được triển khai tương đối nhịp nhàng; sắp xếp tăng số cán bộ đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương đang được triển khai tốt; phê duyệt quy hoạch cho 2.362 lượt cán bộ của 120 cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý biên chế, tổ chức được triển khai tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ nghiêm túc thực hiện, tiếp tục kiện toàn Tiểu Ban Bảo vệ chính trị nội bộ gồm 4 ủy viên Bộ Chính trị, 1 Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo các cơ quan bảo đảm vận hành tốt.

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: xaydungdang.org.vn

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai sửa đổi và tiếp tục đề xuất bổ sung sửa đổi về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban Tổ chức Trung ương cũng chú trọng phát triển đảng viên trong hai khối là học sinh, sinh viên và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đã tổ chức 3 hội thảo ở miền Bắc, Trung, Nam; chú trọng công tác kiểm điểm, đánh giá kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Công tác chính sách cán bộ được quan tâm như đối với cán bộ sắp nghỉ hưu, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chế độ chuyên gia.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Ban Tổ chức Trung ương tổ chức các đoàn cán bộ đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, tiếp tục bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, mở các lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương. Việc triển khai các đề tài khoa học cấp nhà nước, công tác tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát triển, công tác theo dõi địa bàn triển khai chặt chẽ. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, đạt được kết quả đó là sự nỗ lực từ lãnh đạo Ban, trưởng các cục, vụ, đơn vị cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tổ chức Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, mỗi việc mà Ban Tổ chức Trung ương làm đều phải bằng sự nỗ lực, phấn đấu cố gắng hơn bất cứ ai, bằng sự trung thực, gương mẫu, trong sáng vì công việc chung và toàn tâm, toàn ý cho dân, cho Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2023, như việc triển khai một số nội dung trong chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương có lúc, có nơi chưa đạt; một bộ phận cán bộ suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", năng lực còn hạn chế, chưa toàn tâm, toàn ý, hiệu quả làm việc chưa cao, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương cần nỗ lực phấn đấu để đáp ứng yêu cầu công việc. Những hạn chế này vừa là vấn đề trực tiếp của Ban, vừa là vấn đề chung liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ mà Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ. Từ nay đến cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương cần khẩn trương hoàn thành tiếp các đề án đang triển khai và các nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Trương Thị Mai tán thành cao báo cáo của Đảng ủy, của Ban. Đồng chí cũng khẳng định, thời gian qua, lãnh đạo Ban đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy động viên cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần để Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương xứng đáng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ luôn là công việc nhạy cảm và phức tạp vì liên quan đến con người, cần phải tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Chúng ta đã thực hiện tốt nửa chặng đường với nhiều nội dung tiến bộ, đổi mới, 6 tháng tới còn nhiều nhiệm vụ cần phải tiếp tục hoàn thành, đội ngũ lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tổ chức Trung ương cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao bằng sự trung thực, gương mẫu, trong sáng vì công việc chung, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác tổ chức, cán bộ. 

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị _ Ảnh: xaydungdang.org.vn

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Nguyễn Văn Thể đã chỉ ra những kết quả cụ thể, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2023. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu và ghi nhận để hoàn thiện báo cáo. Các ý kiến, kiến nghị giao cho Văn phòng tổng hợp trình lãnh đạo Ban cho ý kiến cụ thể. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Tổ chức Trung ương nghiêm túc tiếp thu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2023./.

Thùy Linh (tổng hợp)