TCCS - Ngày 27-2-2024, tại Hà Nội, Ban Biên tập Báo Nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Báo Nhân dân cuối tuần (ấn phẩm của Báo Nhân dân) ra số đầu (12-2-1989 - 12-2-2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Ban Nhân dân cuối tuần_Ảnh: nhandan.vn

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ.

Cùng dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Nhân dân qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn cùng đông đảo cán bộ, phóng viên của báo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nhân dân cuối tuần.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nhân dân cuối tuần.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, thời gian qua, Báo Nhân dân chủ nhật, hiện nay là Báo Nhân dân cuối tuần đã khẳng định được vị trí, nét khác biệt nhưng vẫn hòa chung, tương tác với dòng chảy chung của Báo Nhân dân và báo chí cách mạng, khẳng định được vị trí tuần báo chính trị - xã hội, thu hút đông đảo sự tham gia của chuyên gia hàng đầu, phóng viên, đội ngũ trí thức có tầm nhìn, có uy tín; giữ vững được tôn chỉ của báo chí cách mạng, đồng thời mở ra hướng đi mới, mở rộng phạm vi truyền tải, linh hoạt, nhạy bén và có hiệu quả. Nhiều bài viết sâu sắc, thiết thực đã đề xuất, kiến nghị được giải pháp trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, bạn đọc, giới chuyên môn đánh giá cao. Chặng đường phát triển 35 năm qua của Báo Nhân Dân cuối tuần rất đáng tự hào.

Để giữ vững vị thế ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước ta, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư lưu ý lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nhân dân tiếp tục nỗ lực, đi đầu trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, phản ánh những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, vướng mắc, hạn chế trong quá trình phát triển; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy lòng tự hào dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Vượt qua thách thức đối với báo in trong thời đại bùng nổ thông tin số và sự phát triển nhanh, đa dạng của báo điện tử, mạng xã hội, Báo Nhân dân phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, sáng tạo theo hướng ngày càng đa dạng, sinh động, đặc sắc, nhanh nhạy, hiện đại, có sức hấp dẫn hơn, phản ánh toàn diện, chân thực, hiệu quả hơn sự nghiệp đổi mới, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, chú trọng phát hiện, cổ vũ nhân tố, mô hình, cách làm mới, tiến bộ mới trong quá trình phát triển; tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chủ trương của Đảng. 

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, đội ngũ cán bộ Báo Nhân dân sẽ ngày càng lớn mạnh, nêu cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp... để hoàn thành tốt sứ mệnh là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước.

Ngày 12-2-1989, Báo Nhân dân chủ nhật, nay là Nhân dân cuối tuần chính thức ra đời theo Quyết định số 80-QĐ/TW, ngày 24-12-1988, của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 35 năm qua, tờ báo luôn kiên định với tôn chỉ, tiêu chí của một ấn phẩm báo đảng đi đôi với sự linh hoạt điều chỉnh, cải tiến phương thức truyền thông để không ngừng hoàn thiện định hướng phát triển, tạo dựng bản sắc, khẳng định bản lĩnh, hướng đi đúng đắn, hiệu quả./.

Nguyễn Thùy (tổng hợp)