TCCS - Ngày 22-5-2024,  tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ, Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568_Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng gửi tới chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài nước, cùng toàn thể đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tựu viên mãn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Phật giáo đã trở thành một thành tố của nền văn hóa truyền thống cao đẹp của người Việt Nam, văn minh, văn hiến Việt Nam. Trong suốt gần 80 năm qua, Phật giáo đã có những tác động, ảnh hưởng tích cực và đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo.

Với những triết lý sâu sắc và tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", các hoạt động phật sự và hoạt động xã hội của Phật giáo luôn hướng đến con người, vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì sự trường tồn của dân tộc. Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhiều tăng ni, phật tử đã trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, nhiều cơ sở thờ tự của Phật giáo đã trở thành nơi che chở, nuôi giấu cán bộ cách mạng, nhiều nhà sư đã lên đường ra mặt trận, nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, cùng với các tôn giáo khác, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phật tử trên khắp mọi miền của đất nước có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực, góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam_Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đất nước ta có nhiều tôn giáo, tín ngưỡng - mỗi tín ngưỡng, tôn giáo mang những nét văn hóa riêng, nhưng đều hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ, bởi vậy có sự dung hợp, đan xen và hòa đồng, thống nhất trong đa dạng. Cùng với các tín ngưỡng, tôn giáo khác, Phật giáo Việt Nam đã định hướng đời sống tinh thần và xây dựng các chuẩn mực đạo đức, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy đất nước phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người Anh hùng giải phóng dân tộc - Người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại rất tôn trọng, khâm phục tinh thần hy sinh cao cả của những người sáng lập ra Phật giáo, Kitô giáo và cho rằng, mục đích cao cả của các vị ấy giống nhau ở chỗ họ đều muốn “mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội”, thể hiện một phương pháp cách mạng độc đáo mang đậm phong cách Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động giao lưu quốc tế, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Phật giáo thế giới; qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần khẳng định chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần được phát huy hơn bao giờ hết, trong đó các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Thủ tướng trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đồng bào Phật giáo cả nước nhân Đại lễ Phật đản, đồng thời nhắc lại lời của Tổng Bí thư về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo: "Việt Nam là đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo, với 54 dân tộc anh em, nhiều tôn giáo cùng sinh hoạt tại các cộng đồng... Hiến pháp, pháp luật Việt Nam quy định tất cả mọi người dân đều có quyền theo hoặc không theo tôn giáo. Ở Việt Nam không có xung đột tôn giáo, xung đột dân tộc, tất cả chung sống hòa thuận..." vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành công trong công tác Phật sự; hoạt động và phát triển theo định hướng “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” mà Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã đề ra, hướng dẫn tăng ni, tín đồ phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu_Ảnh: TTXVN

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đã chúc mừng Đại lễ Phật đản. Năm 2024 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nửa năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bám sát chương trình, chủ trương hoạt động của Giáo hội là “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” và “Tốt đời, đẹp đạo”, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Giáo hội tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; ủng hộ xây dựng 500 căn nhà tình nghĩa, với trị giá 60 tỷ đồng tặng người khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên; tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ XIX tại Thái Lan...

Thời gian tới, Việt Nam được chọn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam được phép đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ XX (lần thứ tư tại Việt Nam) tại Thành phố Hồ Chí Minh, do đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng tăng ni, đồng bào phật tử toàn quốc tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương của Giáo hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, thịnh vượng và hội nhập./.

Hà Phương (tổng hợp)