TCCS - Ngày 3-11-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tại điểm cầu chính trụ sở Tỉnh ủy Thái Bình_Nguồn: baothaibinh.com.vn

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh. Điểm cầu chính tại hội trường Tỉnh ủy kết nối với điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và 213 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh với trên 8.000 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong điều kiện Thái Bình chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang giai đoạn thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt đại dịch COVID-19. Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Thái Bình đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Ngô Đông Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết tâm, phát huy cao độ các biện pháp phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân trong toàn tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ các lực lượng y tế, quân đội, công an, các ngành chức năng, lực lượng xung phong trên tuyến đầu chống dịch và lực lượng chống dịch ở cơ sở.

Đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc, tập trung, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, quán triệt và tiếp thu đầy đủ, chất lượng các nội dung được truyền đạt. Các đồng chí báo cáo viên truyền tải ngắn gọn, đầy đủ, sâu sắc, kết hợp với phân tích, đánh giá và liên hệ thực tiễn của đất nước, của tỉnh để cán bộ, đảng viên trong tỉnh nắm chắc, hiểu rõ. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021, của Bộ Chính trị, về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương Quy định 19 điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại hội nghị_Nguồn: baothaibinh.com.vn

Trên cơ sở các điểm mới, điểm bổ sung tại các kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khẩn trương triển khai, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, các tổ chức cơ sở đảng và các địa phương, đơn vị phải thể hiện quyết tâm đổi mới, phá bỏ lối mòn để vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh, tạo sự chuyển biến chung, căn bản, rõ nét, từ đó tạo sức bật để tỉnh Thái Bình phát triển mạnh mẽ. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nghị quyết, từ đó lan tỏa thành phong trào chung trong toàn tỉnh. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên một cách thực chất, cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị, vị trí công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời có tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, đổi mới với quyết tâm vượt qua lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân để dấn thân vì lợi ích chung của tập thể, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HĐ/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4-10-2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh được tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở về những quan điểm, chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành và của Tỉnh ủy; từ đó tạo sự lan tỏa, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.