Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình: Đổi mới mạnh mẽ vì sự phát triển của doanh nghiệp

TCCS - Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp là những hoạt động được Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tập trung chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Sự đổi mới từ trách nhiệm, tác phong phục vụ của công chức đến thiết lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đã tạo chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp.

Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình phấn đấu đến năm 2025, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tỉnh Thái Bình tập trung nguồn lực xây dựng lực lượng công an xã

Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Hoa Lê

Tỉnh Thái Bình bứt phá nhanh để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Trần Hoa Lê