TCCS - Ngày 2-10-2020, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo cơ quan báo chí trước Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Toàn cảnh  Hội nghị _ Ảnh: Cao Siêng

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; cùng lãnh đạo các ban thuộc Thành ủy, Hội Nhà báo Thành phố, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin với cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 18-10-2020. Đại hội sẽ có 445 đại biểu tham dự.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin với cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị đại hội _ Ảnh: Cao Siêng

Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới được tiến hành đúng theo các bước quy định của Đảng và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp và tiến hành nhiều hội nghị để xem xét, cho ý kiến và hoàn thiện dự thảo.

Đến nay, dự thảo đã hoàn chỉnh để sẵn sàng trình Đại hội xem xét, thông qua. Báo cáo chính trị xác định chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Dự thảo Báo cáo chính trị được kết cấu gồm 3 phần: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; bốn chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đại hội bàn về trách nhiệm lãnh đạo của Đảng để phát triển Thành phố toàn diện; kết quả của sự lãnh đạo đó là thước đo sự hài lòng của dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng kiểm điểm trách nhiệm thông qua sự đánh giá của người dân. Đồng thời, những mong muốn, nguyện vọng của từng người dân phải được thể hiện trong các văn kiện trình Đại hội. Đại hội của Đảng cũng là đại hội của nhân dân. Vì vậy, việc lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp và giao nhiệm vụ của nhân dân là rất quan trọng. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị _ Ảnh: Cao Siêng

Trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết để thực hiện 3 nội dung đột phá về thể chế, hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận dụng để thực hiện chương trình đột phá về thể chế, tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cần tập trung thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành một trung tâm mới, một vùng động lực mới để Thành phố phát triển trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 - đó là Khu đô thị sáng tạo phía Đông - nơi tập trung cao độ kinh tế tri thức; phát triển kết cấu hạ tầng để vừa phát huy nội lực tốt hơn, vừa kết nối với các khu vực, thực hiện liên kết vùng; phát huy vai trò văn hóa và khoa học - công nghệ để Thành phố trở thành không gian văn hóa đem đến cuộc sống hạnh phúc cho người dân.

Về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, theo hướng dẫn của Đảng nói chung, hằng năm Thành phố đều thực hiện quy hoạch cán bộ. Căn cứ vào kết quả công tác của cán bộ, nhất là đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để Ban Thường vụ Thành ủy xem xét. 

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, các cơ quan báo chí theo tôn chỉ, mục đích, đối tượng độc giả của mình đưa tin, bài về công tác chuẩn bị Đại hội khách quan, nhất là quảng bá mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng kiến của các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức diễn đàn góp ý rộng rãi về dự thảo các văn kiện trình Đại hội...

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn, để Thành phố luôn xứng đáng với vinh dự lớn lao được mang tên Người - “Thành phố Hồ Chí Minh”./.