TCCS - Ngày 20-7-2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị giao ban quý II-2023 với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương. Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các ban đảng, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: TTXVN 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư là trung tâm đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; hoàn thành công việc theo chương trình, kế hoạch; chủ động chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được lạm phát; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, bước đầu khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; văn hóa, thể thao, thông tin, du lịch được đẩy mạnh; đã tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tham gia SEA Games 32 thành công.

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều thách thức; xuất, nhập khẩu, đầu tư, thu hút FDI giảm; thị trường trái phiếu, bất động sản, tín dụng còn khó khăn; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường… 

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận các ban đảng, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương có nhiều nỗ lực, cố gắng, cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; cơ bản hoàn thành việc tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Thời gian tiếp theo, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan đánh giá thật khách quan, toàn diện cả kết quả đạt được và hạn chế, xác định quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, dự báo 6 tháng cuối năm 2023 còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại giao ban _ Ảnh: TTXVN

Cụ thể, các cơ quan cần tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023; thành lập và triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội của Đảng; chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo chuẩn bị và thẩm định tốt các đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chuẩn bị tích cực cho năm học mới, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động phòng, chống thiên tai, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; cư dân bản địa đang sinh sống tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đôn đốc việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm theo gợi ý của Bộ Chính trị năm 2022 đối với 6 tập thể.

Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước; tiếp tục phát huy các lợi thế và thành quả đối ngoại đã đạt được. Tiếp tục bảo đảm tốt quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác nắm tình hình các địa bàn chiến lược, nhất là về vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai…; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để hình thành các "điểm nóng". Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo tài chính, trên không gian mạng; không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động gây rối an ninh, trật tự xã hội.

Các cơ quan phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao; tích cực kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc; quan tâm củng cố đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu cấp chiến lược; chủ động, tích cực trao đổi, phối hợp để xử lý công việc, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Từng cơ quan, theo chức năng, thẩm quyền cần chủ động rà soát những văn bản còn chồng chéo, mâu thuẫn để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

Thùy Linh (tổng hợp)