TCCS - Ngày 3-4-2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2023. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; bộ trưởng các bộ; thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng dự tại đầu cầu Hà Nội. Dự hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị _ Ảnh: VGP

Buổi sáng, hội nghị thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2023, tình hình triển khai Nghị quyết số 01-NQ/CP của Chính phủ, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023 và thời gian tới.

Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho rằng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, các dự án, ngân hàng yếu kém, nhà máy nhiệt điện…; giải quyết các công việc thường xuyên, các vấn đề phát sinh về nguồn cung xăng dầu, trang thiết bị, vật tư y tế, phản ứng chính sách tiền tệ của Mỹ, EU, vướng mắc của hệ thống đăng kiểm, khó khăn của thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, du lịch, lao động việc làm… Đồng thời, triển khai các giải pháp trung và dài hạn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, khơi thông nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế. Do ảnh hưởng tác động từ bên ngoài, tăng trưởng kinh tế quý I thấp hơn kịch bản đề ra và đang phải đối mặt với nhiều nhó khăn, thách thức; lạm phát tiềm ẩn rủi ro; xuất khẩu giảm, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế khó khăn; sức ép điều hành kinh tế vĩ mô tăng cao. Qua đó, đặt ra trọng tâm trong thời gian tới cần khẩn trương, quyết liệt hơn trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách, tháo gỡ các nút thắt, vướng mắc, tranh thủ cơ hội để phát triển các nhân tố nền tảng, bền vững như tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn...

Kết luận phiên họp buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong 3 tháng năm 2023 và thời gian qua, cùng với tổ chức triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát diễn biến tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, với phương châm "Đoàn kết-kỷ cương, bản lĩnh - linh hoạt, đổi mới - sáng tạo, kịp thời - hiệu quả". Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội đạt được kết quả với xu hướng tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, thách thức. Cùng với việc nêu một số hạn chế, khó khăn; phân tích các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ nêu một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện, như: phải bám sát các nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bản lĩnh, kiên định, quyết tâm cao, sáng tạo hơn; nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn; nắm chắc diễn biến tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; tăng cường đoàn kết, thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục kịp thời các hạn chế trong phản ứng chính sách của một số cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, đề xuất các chính sách để ứng phó với những phát sinh; tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc… 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tiếp tục nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung làm tốt công tác quy hoạch; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo sinh kế cho người dân; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, nhất là rà soát, hoàn thiện thể chế thứ để tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý, tập trung nguồn lực cho đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng chiến lược; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm đời sống của nhân dân; giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến thuốc, trang thiết bị y tế, nâng cao và chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững được độc lập, chủ quyền; tập trung phòng, chống các loại tội phạm; chủ động, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội _ Ảnh: VGP

Buổi chiều, hội nghị thảo luận về: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo để trình Quốc hội xem xét. Tuy nhiên, cần bổ sung, làm rõ một số nội dung, nhất là phân tích bối cảnh thế giới ảnh hưởng tới Việt Nam, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế; những vướng mắc cần tháo gỡ để thúc đẩy đầu tư công, thực hiện ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đề nghị báo cáo Quốc hội để thí điểm một số chính sách liên quan vấn đề chuyển đổi năng lượng, nhất là phát triển năng lượng tái tạo để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; đề nghị có chính sách giảm thuế, phí lệ phí; chính sách liên quan nhà ở xã hội, nhất là quy định đối tượng và chính sách hỗ trợ cho các chủ đầu tư, mua, thuê nhà ở xã hội; tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về vấn đề quản lý, khai thác các mỏ, chia sẻ vật liệu xây dựng phục vụ các công trình giao thông trọng điểm.

Kết luận phiên họp buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội nghị và thống nhất cao đối với nội dung các báo cáo; những ý kiến cần bổ sung, yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp để trình Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2022, nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là những tháng cuối năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh chính sách tiền tệ, trong khi trong nước đang thực hiện quyết liệt, xử lý các vấn đề liên quan trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán… Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời đúng đắn, sự vào cuộc tích cực, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đạt kết quả quan trọng, với đạt 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, chúng ta kiểm soát tốt tình hình liên quan bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; tăng thu, tiết kiệm chi…

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn kéo dài, chưa thể khắc phục trong thời gian ngắn. Dự báo trong năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục sụt giảm; lạm phát vẫn ở mức cao; các nước tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ; thị trường thu hẹp; cạnh tranh nước lớn vẫn diễn ra gay gắt… Trong khi trong nước vẫn còn những khó khăn, nhất là khó khăn trong thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và các vấn đề nội tại của nền kinh tế. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát thực tiễn, kịp thời phản ứng chính sách; khó khăn thì khắc phục, thách thức thì nỗ lực vượt qua. 

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng năm 2023 và chỉ tiêu kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, các bộ, ngành cần nỗ lực lớn hơn để đạt mục tiêu, đồng thời có theo dõi, nắm chắc tình hình, có kịch bản, giải pháp phản ứng kịp thời. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là những vướng mắc về pháp lý, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn, việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện phân cấp, ủy quyền nhiều hơn cho cấp dưới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian; có chính sách, thực hiện miễn, giảm, gia hạn, giãn thuế, phí, lệ phí; cơ cấu lại nhóm nợ, khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay. Các bộ, ngành phối hợp đề xuất, tháo gỡ vướng mắc về luật pháp liên quan việc dùng kinh phí thường xuyên cho đầu tư phát triển; tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư, nhất là đầu tư công; đề nghị chuyển tiếp cho các dự án đầu tư công; chính sách visa cho người nước ngoài; hợp tác công tư trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; sản xuất chip điện tử; chuyển đổi năng lượng xanh; phát triển kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo…

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc thuộc Chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ; đồng thời tăng cường phối hợp để triển khai các nội dung công tác./.

Thùy Linh (tổng hợp)