TCCS - Ngày 25-3-2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới cũng như giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc_Ảnh: Tấn Toàn

Cùng tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Cuộc làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào đúng dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ”, Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10-12-2019, của Bộ Chính trị, “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi làm việc_Ảnh: Tấn Toàn

Báo cáo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các ý kiến tại cuộc làm việc thống nhất đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Năm 2022, tỉnh đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. GRDP tăng 8,56%; GRDP bình quân đầu người tăng 10% so với năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 12,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12%. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch tích cực; sản lượng thủy sản tăng 2,3%. Công nghiệp tăng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%. Dịch vụ, du lịch phục hồi tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20,4%; lượng khách du lịch tăng gần 3 lần so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 107% kế hoạch. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động gấp gần 1,9 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tăng 40% so với cùng kỳ. Nhiều chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, chỉ số Hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp 4/63; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp 8/63. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 xếp thứ 2/63, chỉ sau Đà Nẵng.

Trong quý I-2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều điểm sáng tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng 3,5%. Nông nghiệp có mặt khởi sắc, sản lượng thủy sản khai thác tăng 2,1%; đàn lợn tăng 3,8%; đàn gia cầm tăng 1,7%. Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,04% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ; tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng tăng 25% so với cùng kỳ. Du lịch có nhiều khởi sắc; tổng lượng khách du lịch tăng hơn 2,1 lần, trong đó khách quốc tế tăng hơn 55 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động được quan tâm; triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9% - 10% trong năm 2023 và 6 chương trình trọng điểm gồm Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế); Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.   

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế_Ảnh: Tấn Toàn

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các ý kiến; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Thừa Thiên Huế. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững. Quy mô kinh tế còn nhỏ (xếp thứ 43/63); GRDP bình quân đầu người năm 2022 là 2.405 USD, thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước là 4.110 USD. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu còn gặp nhiều khó khăn. Nông nghiệp năm 2022 không tăng trưởng, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ phát triển chưa tương xứng. Một số ngành công nghiệp chủ lực giảm so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,7%. Du lịch phục hồi chưa được như mong muốn. Số lượng doanh nghiệp hoạt động ít (mới có khoảng 6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động). Phương thức đối tác công tư (PPP) chưa được vận dụng hiệu quả. Chưa thu hút được nhiều tập đoàn quốc tế lớn đến đầu tư. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; nguồn lực phát triển từ di sản cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa; một số công trình di tích có nguy cơ bị xuống cấp, hư hỏng. Công tác chỉnh trang, nâng cấp, giữ gìn trật tự đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; giải phóng mặt bằng, tái định cư còn một số bất cập. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu; nhiều lĩnh vực còn thiếu chuyên gia giỏi, đầu ngành. Chưa có cơ chế, chính sách hiệu quả thu hút, đãi ngộ nhân tài. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, nhất là trước thiên tai, lũ lụt, hạn hán…

Cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo, ý kiến của các đại biểu và 6 chương trình trọng điểm của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm, Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 168/NQ-TW, ngày 29-12-2022, của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 54-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ hai, làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh; khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; tăng tỷ trọng của lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, du lịch. Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng xanh, sạch, ứng dụng công nghệ cao, tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến chế tạo.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và thương hiệu nông sản; gắn kết phát triển du lịch, nhất là ở khu vực đầm phá Tam Giang.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc, có điểm nhấn, tạo sự khác biệt mang nét đặc trưng riêng có, phát triển du lịch thông minh; gắn kết với tuyến du lịch “Con đường di sản miền Trung” và “Hành lang kinh tế Đông - Tây”; thu hút các tập đoàn lớn... Thủ tướng gợi mở một số hướng đi cụ thể như tổ chức các chương trình festival Huế suốt 4 mùa; thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa; phát động phong trào “Chủ Nhật xanh” để mọi người dân tham gia vệ sinh môi trường…

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế_Ảnh: Tấn Toàn

Thứ tư, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt là vốn FDI và hình thức đối tác công tư). Xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước và quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ năm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ, nhân lực số. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện gắn với đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng giáo dục mũi nhọn, phát triển tài năng; xây dựng văn hóa học đường.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh. Thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển, làm giàu chính đáng; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thứ bảy, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy di sản; “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm lực thành nguồn lực” để phục vụ phát triển.

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 25-3-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V; kiểm tra tiến độ một số dự án quan trọng trên địa bàn gồm: Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Bài, cầu qua cửa biển Thuận An và dự án tuyến đường bộ ven biển, khu tái định cư dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế; thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến dâng hương tưởng niệm và tham quan trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và quân đội./.