TCCS - Ngày 12-7-2020, tại Ninh Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ninh Thuận đã biến những khó khăn, thách thức thành thời cơ, thành nội lực phát triển, nhất là trong định hướng phát triển năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp đặc thù. Điều này thể hiện sự sáng tạo trong tư duy và năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá theo hướng mới của Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận_Nguồn: TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh đã báo cáo đoàn công tác những kết quả kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng mà Ninh Thuận đã đạt được sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Nổi bật là tỉnh đã hoàn thành 26/27 chỉ tiêu đề ra, nền kinh tế duy trì phát triển ổn định, một số lĩnh vực tăng trưởng khá, vị thế của tỉnh được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12,8%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng hơn 2,1 lần so với năm 2015.

Chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế được tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Một số nhóm ngành trụ cột như: Năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch bước đầu phát huy hiệu quả. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dự kiến đến cuối năm 2020 có 28/47 xã và phấn đấu có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội luôn được tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,74%, giảm bình quân hằng năm 1,84%. Hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại được triển khai toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Tỉnh ủy triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động được tỉnh triển khai có hiệu quả, toàn tỉnh đã giảm được 48 đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản 10% công chức, 10,6% viên chức; sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các sở, ban, ngành, đoàn thể giảm được 105 phòng và 255 lãnh đạo cấp phòng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác cán bộ được quan tâm, đội ngũ cán bộ các cấp ngày một trưởng thành, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương...

Về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, trách nhiệm trong công tác triển khai việc chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ cấp huyện đều đủ điều kiện tổ chức đại hội. Đến nay, đại hội cấp cơ sở và một số đảng bộ cấp huyện cơ bản thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV bảo đảm theo kế hoạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù với xuất phát điểm thấp, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn do thiên tai hạn hán, đại dịch COVID-19 tác động nhưng trong 6 tháng đầu năm 2020, Ninh Thuận đạt được mức tăng trưởng 8,46%, đạt khá so với mức bình quân chung của cả nước.

Ninh Thuận đã biến những khó khăn, thách thức thành thời cơ, thành nội lực phát triển, nhất là trong định hướng phát triển năng lượng tái tạo, du lịch và nông nghiệp đặc thù. Điều này thể hiện sự sáng tạo trong tư duy và năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá theo hướng mới của Đảng bộ tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn tỉnh được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ được phát huy cao độ. Tinh thần phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư lưu ý tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị hơn nữa để thực hiện và biến khát vọng của tỉnh sớm trở thành hiện thực. Thực tế dư địa phát triển của tỉnh còn khá nhiều, do đó tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch; có cơ chế, chính sách hợp lý và đúng quy định để thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào phát triển các nhóm ngành mà tỉnh xác định là trụ cột.

Bên cạnh đó, tỉnh phải chú trọng đầu tư thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm chăm lo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời tận dụng tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư; tạo cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để nâng cao thu nhập, cải thiện hơn nữa đời sống của người dân.

Về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng mong muốn tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và quyết tâm tạo sự thống nhất cao trong hành động để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Do đó, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, của đảng viên. Ngoài ra, Ninh Thuận phải xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra thành công tốt đẹp, Tỉnh ủy Ninh Thuận cần gấp rút chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội an toàn, theo đúng quy định của Đảng; đặc biệt chú trọng xây dựng cấp ủy khóa mới đáp ứng yêu cầu về chính trị, đạo đức, năng lực, có tài, có tầm, có năng lực tổ chức thực hiện.

Về những kiến nghị của tỉnh, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quan tâm, sớm xem xét những vấn đề có liên quan để giải quyết trước khi Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra vào khoảng cuối tháng 9-2020 tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm mô hình trồng măng tây xanh cho hiệu quả kinh tế cao của đồng bào Chăm ở xã An Hải, huyện Ninh Phước_Nguồn: TTXVN

Trước đó, Đoàn công tác do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã An Hải, huyện Ninh Phước; đến thăm mô hình trồng măng tây xanh của đồng bào Chăm ở xã An Hải đang mang lại hiệu quả kinh tế cao; thăm hỏi và tặng quà 5 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương./.

Trung Duy (tổng hợp)