TCCS - Ngày 3-12-2019, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (6-12-1989 – 6-12-2019) và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ kỷ niệm_Ảnh: Trung Duy

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Hội Cựu chiến binh Campuchia...

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, trải qua 30 năm xây dựng, trưởng thành, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn, thử thách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, cùng sự nỗ lực, chủ động sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn Hội có gần 3 triệu hội viên sinh hoạt tại hơn 16 nghìn tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và cơ quan dân, chính, Đảng; phối hợp với các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tập hợp hơn 1,6 triệu cựu quân nhân vào các câu lạc bộ cựu quân nhân. 

Các cấp Hội, cán bộ, hội viên luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội… Nhiều cán bộ, hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hết lòng thương yêu giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Đến nay, đã có trên 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 1.300 hợp tác xã, 2.600 tổ hợp tác, tạo công ăn việc làm cho trên 800 nghìn lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân, con em cựu chiến binh và đóng góp, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng làm công tác chính sách xã hội.

Hội đã góp phần tích cực và hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Thường xuyên củng cố, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với hiệp hội cựu chiến binh của các nước trên thế giới và khu vực; tích cực tham gia ngày càng có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cả nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, quyền lợi của các cựu chiến binh; xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng những thành tích xuất sắc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong 30 năm xây dựng và trưởng thành; những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Hội; đồng thời biểu dương 585 đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua, những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là một đoàn thể của những người đã từng chiến đấu, rèn luyện, trưởng thành trong khói lửa kháng chiến, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phải luôn vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Mỗi cán bộ, hội viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cựu chiến binh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cựu chiến binh; phối hợp với các đoàn thể xã hội vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giải quyết các mâu thuẫn xã hội ngay từ địa phương, cơ sở, không để cựu chiến binh bị lôi kéo, xúi giục tham gia các vụ khiếu kiện đông người, tụ tập, biểu tình trái phép. Các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định của Đảng về nêu gương, giám sát và phản biện xã hội, nhất là quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát động và thực hiện rộng rãi các phong trào thi đua, hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội. Các cấp Hội tăng cường chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; làm cho phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thực sự là một phong trào rộng khắp, tạo động lực để mỗi cán bộ, mỗi hội viên và gia đình vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thủ tướng cũng lưu ý, các cấp Hội cần thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình hội viên, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra. Bên cạnh đó, chú ý kiểm tra, đánh giá, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ, tạo sự lan tỏa phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, quan tâm làm tốt hơn việc khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở, nhất là ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam_Ảnh: Trung Duy

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại buổi lễ_Ảnh: Trung Duy

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng nhận định, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có những thách thức trong đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc,... Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022 đã được ký kết. Trong đó, cần tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.


Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Thiếu tướng Somphone Keomisay đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Trung tướng Nguyễn Song Phi, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích, công lao to lớn, góp phần thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào.