Mười năm Sáng kiến “Vành đai, Con đường”: Thực trạng và triển vọng

TS HOÀNG HUỆ ANH

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

TCCS - Sau mười năm triển khai Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI), Trung Quốc đang trong quá trình điều chỉnh phương hướng và cách thức triển khai BRI nhằm hướng tới tiêu chuẩn “chất lượng cao” và phát triển bền vững trong tương lai. Là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc, việc nắm bắt những thay đổi này sẽ giúp Việt Nam có thể tranh thủ cơ hội, giảm thiểu rủi ro trong quá trình tham gia BRI.

Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế và sức mạnh mềm của Việt Nam trong giai đoạn mới

PGS, TS ĐẶNG ĐÌNH QUÝ

Học viện Ngoại giao

Sự trở lại của phong trào cánh tả ở khu vực Mỹ La-tinh

TS LỘC THỊ THỦY

Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ: Từ chiều sâu lịch sử đến hiện tại và tương lai

TRẦN CHÍ TRUNG - VŨ THỊ HOÀI

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao - Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao