Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ: Chương mới trong quan hệ hai nước

TS PHAN THỊ THU DUNG

Viện Chiến lược Công an, Bộ Công an

TCCS - Tháng 9-2023, trong chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Giô Bai-đơn theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Việc xác lập khuôn khổ quan hệ mới đã chứng minh rõ nét tính đúng đắn về quyết sách, tầm nhìn dài hạn, quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của hợp tác song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Xu thế hợp tác và cạnh tranh nước lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh mới

TS LÊ VIẾT DUYÊN

Học viện Ngoại giao

Nội hàm khái niệm “cục diện thế giới” trong tình hình hiện nay

TS NGUYỄN HÙNG SƠN - NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG NGỌC

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao - Học viện Ngoại giao

Bối cảnh thế giới, khu vực những thập niên đầu thế kỷ XXI và quá trình xây dựng, nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam

PGS, TS TRẦN THIỆN THANH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xu thế chuyển đổi năng lượng tái tạo trên thế giới

GS, TS ĐẶNG HOÀNG LINH - PHẠM THỊ THU THANH

Học viện Ngoại giao