TCCS - Ngày 16-4-2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi làm việc_Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; rà soát việc thực hiện các văn bản vừa ban hành thời gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực; kiểm điểm sự phối hợp giữa Thành phố với các bộ, ngành trung ương; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian tới; giải đáp các đề xuất, kiến nghị của Thành phố.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là đô thị lớn, đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng của vùng và cả nước.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực, đóng góp lớn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Riêng trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,03%; đóng góp 30% tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước; đứng đầu cả nước về thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh_Ảnh: TTXVN

Trong quý I-2023, một số ngành có mức tăng trưởng khá, trong đó ngành dịch vụ, lưu trú ăn uống tăng 24,24%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa với công nghiệp và dịch vụ chiếm 86,3%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 125 nghìn tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán năm... Thành phố góp phần vào thành tựu chung của cả nước: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải ngân đầu tư công chậm, chưa dẫn dắt đầu tư tư; hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp; thị trường bị thu hẹp…

Phân tích tình hình trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phục hồi và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong khi nền kinh tế nước ta với độ mở lớn, sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế.

Về các giải pháp, Thủ tướng chỉ đạo, Thành phố phải tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình trong nước, ngoài nước, của Thành phố, bình tĩnh, chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, không bi quan; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ gần đây; tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo nhiều sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Thủ tướng cho rằng phải tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện hấp thụ vốn của người dân, doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, bất động sản; tháo gỡ vướng mắc về quy định phòng cháy, chữa cháy đúng tình hình, sát thực tế, khả thi; tập trung làm tốt việc giao đất, định giá đất; đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế; kích cầu đầu tư; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tập trung chỉ đạo cho 3 động lực tăng trưởng: Tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc_Ảnh: TTXVN

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành tập trung hoàn thành quy hoạch Thành phố để có căn cứ phát triển; xây dựng các giải pháp để tăng hấp thụ vốn, giãn nợ, khoanh nợ, giảm thuế, phí, lệ phí, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; giải quyết cụ thể các dự án về bất động sản, nhất là các dự án đã có kết luận; tập trung xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; tập trung giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm về giao thông; tập trung cải cách thủ tục hành chính, quản trị, điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tâm lý xã hội bằng hành động cụ thể, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; rà soát lại công tác cán bộ…, tránh 2 khuynh hướng sợ trách nhiệm và tham nhũng; thành lập tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm tổ trưởng, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, dự án...

Đối với 29 đề xuất, kiến nghị của Thành phố, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý xem xét, giải quyết và giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện./. 

Trung Duy (tổng hợp)