TCCS - Ngày 4-1-2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ tư, Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Phiên họp thứ tư, Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026_Ảnh: TTXVN

Tham dự phiên họp thường kỳ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Hội đồng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Hội đồng; cùng các thành viên cơ quan giúp việc hội đồng.

Tại phiên họp, hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nhất là quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; phân tích, nhận định tình hình thế giới, khu vực và những tác động, ảnh hưởng đối với Việt Nam; kiến nghị nội dung chương trình, nhiệm vụ năm 2024. Về nội dung các phiên họp hội đồng năm 2024, hội đồng nhất trí thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trên cơ sở đó tham mưu, góp ý với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.

Thay mặt hội đồng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương các lực lượng quân đội, công an, ngoại giao thời gian qua đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới, các lực lượng, cơ quan chức năng liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quán triệt, bám sát và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, quyết sách của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thời gian tới, tiếp tục bám sát, theo dõi, chủ động nắm chắc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là những vấn đề nổi lên, mang tính chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. /.

Hà Phương (tổng hợp)