TCCS - Ngày 8-3-2023, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác và ký kết Kế hoạch tuyên truyền năm 2023. PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị_Ảnh: Khánh Ly

Cùng tham dự hội nghị còn có PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản; đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh; GS, TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, các ban, đơn vị của Tạp chí Cộng sản. 

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh được ký kết ngày 26-6-2021, nhằm góp phần tổng kết thực tiễn ở tầm lý luận, đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các mô hình đổi mới - sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Khánh Ly

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những kết quả đạt được sau 2 năm triển khai Chương trình phối hợp công tác với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản. Đồng chí nhấn mạnh, nhiều mô hình thực tiễn sinh động của tỉnh Quảng Ninh được Tạp chí Cộng sản tổ chức nghiên cứu chiều sâu, tổng kết công phu và chuyển tải thành các bài viết có chất lượng cao đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Đồng chí nêu một số vấn đề của tỉnh cần được tập trung nghiên cứu, tổng kết và tuyên truyền trong thời gian tới, như 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30-10-1963 - 30-10-2023); 10 năm tỉnh thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng; vấn đề phát triển văn hóa - xã hội - con người và bảo vệ môi trường sinh thái…

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Khánh Ly

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, sau 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác, nhiều vấn đề lớn đã được hai cơ quan phối hợp nghiên cứu, tổng kết có hiệu quả, được tuyên truyền sâu rộng thông qua nhiều hình thức, như tổ chức hội thảo, xây dựng tuyến bài chuyên sâu…, có đóng góp thiết thực vào công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và của Đảng ta nói chung. Trong đó, có những tuyến bài được gửi dự thi và đoạt giải ở giải báo chí lớn, uy tín, như giải “Búa liềm vàng”... Qua quá trình phối hợp, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản không ngừng mở rộng, tập hợp lực lượng là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có uy tín để đồng hành, tham gia cùng Tạp chí trong việc nghiên cứu các vấn đề đặt ra tại Quảng Ninh. Nhấn mạnh cách tiếp cận của Tạp chí với các vấn đề thực tiễn là chưng cất ở tầm lý luận và bám sát các nội dung của Chương trình phối hợp công tác, PGS, TS Đoàn Minh Huấn chỉ rõ một số vấn đề đang đặt ra ở tỉnh Quảng Ninh cần tổng kết ở tầm lý luận, đồng thời, đưa ra ý kiến gợi mở để việc phối hợp công tác giữa hai cơ quan được thuận lợi và có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản và đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đại diện hai cơ quan ký kết Kế hoạch tuyên truyền năm 2023_Ảnh: Khánh Ly

Tại hội nghị, sau khi nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất ký kết Kế hoạch tuyên truyền giữa hai cơ quan năm 2023 với các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV gắn với chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh.

Hai là, tiếp tục tổng kết về những thành tựu, kết quả đạt được ở giai đoạn 2010 - 2020 và kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Ba là, tuyên truyền triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, các chương trình, đề án trọng điểm của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền việc triển khai các đề án do tỉnh Quảng Ninh chủ trì theo Nghị quyết số 14/NQ-CP, ngày 8-2-2023, của Chính phủ, “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23 tháng 11 năm 2022, của Bộ Chính trị, về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, bao gồm: 1- Đề án xây dựng các cơ chế, chính sách thí điểm triển khai Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; 2- Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; 3- Đề án điều chỉnh ranh giới vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long; 4- Đề án quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận di sản thế giới; 5- Đề án phát triển tỉnh Quảng Ninh trở thành đầu tàu du lịch của quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế.

Bốn là, tổng kết, nghiên cứu chuyên sâu các kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, tổng kết, nghiên cứu về xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Quảng Ninh; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh.

Sáu là, tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Ninh.

Bảy là, tuyên truyền, truyền thông về những mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả, thể hiện rõ khát vọng phát triển, đổi mới, sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, các ngành, các cấp trong tỉnh.

Tám là, tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện và hoạt động lớn của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 phù hợp với tình hình địa phương, tập trung vào sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30-10-1963 - 30-10-2023)./.