TCCS - Ngày 2-10-2022, tại di tích Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022, nhằm ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng _ Ảnh: Đinh Giang

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện của Thủ đô, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.

Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức của mỗi người dân về ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực người Hà Nội, xây dựng môi trường văn hóa, tạo điều kiện để phát triển toàn diện con người Thủ đô về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Qua 5 năm, công tác tổ chức và chấm giải ngày càng bài bản, khoa học. Theo Ban Tổ chức, trong 5 năm qua, đã có 1.371 tác phẩm của các cơ quan báo chí tham dự. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời vấn đề phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả _ Ảnh Đinh Giang

Đây cũng là năm đầu tiên Thủ đô triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022, của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 265 tác phẩm của 40 đơn vị, cơ quan báo chí; trong đó có 96 tác phẩm báo in, 113 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm truyền hình.

Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, Hội đồng chấm giải đã thống nhất bình chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc là Trung tâm Truyền hình Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) và Báo Kinh tế và Đô thị. Trong tổng số 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất được lựa chọn để trao giải, có 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C, 15 Giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, năm nay, các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2022)./.