TCCS - Ngày 12-12-2020, tại Quảng trường Thái Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành_Ảnh: TTXVN

Buổi Lễ là dịp tuyên truyền, quảng bá về ý nghĩa của công trình, giáo dục truyền thống, ghi nhớ tình cảm của Bác Hồ với giai cấp nông dân Việt Nam, sự tôn kính của nông dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thái Bình nói riêng đối với Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông, đất nước; sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Sinh thời, Người đã 5 lần dành thời gian về thăm tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng đánh giá, Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được đầu tư nâng cấp. Năm 2020, 100% số xã trong tỉnh đã về đích nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, giáo dục, đào tạo phát triển rất nhiều kết quả quan trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực…

Đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Thủ tướng cho rằng, thành tựu này là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ; thể hiện công sức, trí tuệ của các thế hệ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quân và dân tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng nhấn mạnh, nông dân là một lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đã không ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tăng gia, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, nông dân, nông nghiệp, nông thôn luôn khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và của nhân dân.

Thủ tướng cho biết, từ năm 2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã thống nhất chủ trương cho tỉnh Thái Bình xây dựng Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Sau 8 năm tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, tâm huyết, chu đáo, khoa học, đến nay, công trình đã hoàn thành với chất lượng cao về nội dung, tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật; thể hiện niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của giai cấp nông dân Việt Nam và nông dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu; là biểu tượng ôn lại truyền thống dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Thái Bình phấn đấu vượt qua mọi thách thức, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đúng với mục tiêu, nguyện vọng của Người.

Thủ tướng đề nghị lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần, ý chí của người dân Việt Nam; hun đúc khát vọng mãnh mẽ về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào 2045 trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nông dân Việt Nam. Giáo dục cho con cháu lòng biết ơn đối với người nông dân. Những người nông dân tần tảo khuya sớm để làm ra hạt gạo nuôi dân, cứu đói, phục vụ kháng chiến, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”_Ảnh: TTXVN

Cùng với đó là cần thay đổi tư duy về vai trò, vị thế của người nông dân trong xã hội, người nông dân phải thay đổi tư duy về tổ chức sản xuất áp dụng mô hình sản xuất hiện đại trên nền tảng học hỏi và tiếp thu các tiến bộ công nghệ vào sản xuất thúc đẩy tăng năng suất.

Thủ tướng nêu rõ, việc đặt tượng Bác Hồ với nông dân để tưởng nhớ công lao trời biển của Người, song quan trọng hơn, chúng ta cần tạc trong lòng, trong dạ những lời dạy của Bác, ra sức học tập tư tưởng của Người; không ngừng tu dưỡng đạo đức trong sáng, ý chí bản lĩnh của người cộng sản, cùng làm cho đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, giàu mạnh, cơ đồ dân tộc mãi bền vững, trường tồn.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn, với truyền thống lịch sử vẻ vang, những thành tựu đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, quân và dân tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện; phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình văn minh, giàu đẹp; sớm trở thành một tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng; đóng góp tích cực việc xây dựng thành công, vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình làm tốt việc quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhất là đối với thế hệ trẻ, qua đó không ngừng hun đúc lòng yêu nước, thương dân, tin Đảng, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, cách mạng ở quê hương Anh hùng./.

Trung Duy (tổng hợp)