TCCS - Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2020), ngày 21-4-2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dâng hoa tưởng nhớ lãnh tụ cộng sản V.I. Lê-nin tại Tượng đài Lê-nin ở quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm trưng bày chuyên đề “V.I. Lê-nin và thời đại”_Ảnh: TTXVN

Cùng tham gia Đoàn dâng hương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội...

Trước tượng đài V.I. Lê-nin, các đồng chí lãnh đạo trong Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Lê-nin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới nói chung, cách mạng Việt Nam nói riêng; tỏ rõ lòng quyết tâm tiếp tục thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản của Người cũng như chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản.

Dâng hoa tại tượng đài V.I. Lê-nin vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người là hoạt động thường niên của Đảng và Nhà nước ta nhằm tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới. Năm nay, lễ dâng hoa được tổ chức trong điều kiện cả nước đang thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên quy mô và nghi lễ đã được điều chỉnh phù hợp.

V.I. Lê-nin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực; người sáng lập nhà nước Xô viết - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I. Lê-nin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản mà V.I.Lê-nin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

Tư tưởng của V.I. Lê-nin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Thùy Linh (tổng hợp)