Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội

TCCS - Thành phố Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025; đến năm 2030, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước, có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực.

Một số giải pháp phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Lê Tuấn Anh

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Quảng Ninh: Phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”

Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian tới

Trịnh Thị Thu Hiền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền