Sau hơn hai năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực - Nguồn: bantuyengiao.cantho.gov.vn

Thành phố Cần Thơ sau hơn hai năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Huy Vũ

TCCSĐT - Sau hơn hai năm tích cực học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả khả quan. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

Tỉnh Lai Châu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Giàng Páo Mỷ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Mộc Châu: Nông dân làm giàu nhờ các mô hình kinh tế trang trại, gia trại

Tạ Quang Đạo Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

Trần Thị Hương TS, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bạc Liêu: Cả hệ thống chính trị cùng “chạy nước rút”

Huy Vũ