TCCS – Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2023), tròn 20 năm Ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết bài “Đôi điều suy nghĩ về làm tạp chí lý luận chính trị của Đảng”, đăng trên Tạp chí Cộng sản nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2003), ngày 15-6-2023, tại Hà Nội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản phối hợp với Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phẩm chất, năng lực của phóng viên, biên tập viên ở tạp chí lý luận chính trị”.

Các đồng chí: PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị đồng chủ trì tọa đàm. _ Ảnh: T.Linh

Các đồng chí: PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị đồng chủ trì tọa đàm

Tọa đàm có sự tham dự của đông đảo đại biểu là các nhà báo lão thành, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản, các tạp chí lý luận chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các ban Đảng Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật… 

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, khẳng định, Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - và các tạp chí lý luận chính trị đều có nhiệm vụ chung là nghiên cứu, tuyên truyền và quảng bá lý luận chính trị, thông qua đó giáo dục lý luận chính trị tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Những bài viết trên các tạp chí lý luận chính trị phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; giàu hàm lượng khoa học và tính lý luận chính trị; đấu tranh sắc bén bằng lý luận để phản bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, thù địch. Thông qua những bài viết, những cuộc hội thảo khoa học - thực tiễn góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, để nghị quyết của Đảng được triển khai, trở thành hành động cách mạng của nhân dân, tạo ra sự đồng thuận, tán thành và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Nhắc lại lời trong bài viết “Đôi điều suy nghĩ về làm tạp chí lý luận chính trị của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 22+23, tháng 8-2003, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có gần 30 năm công tác tại Tạp chí Cộng sản, từ một cán bộ tập sự cho đến khi làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhiều lần nói rằng, “nghề làm báo là nghề cao quý, nhưng vô cùng gian khổ, khó khăn. Làm báo nào cũng khó, mỗi báo có một yêu cầu riêng, cái khó riêng. Làm báo hằng ngày đã khó, nhưng phải thừa nhận rằng làm báo lý luận lại càng khó”. Vì vậy, “phải làm sao để vừa có phẩm chất chính trị vững, có đạo đức nghề nghiệp tốt, vừa có đủ trình độ, năng lực nghiên cứu và biên tập được, viết bài được, nhất là nghiên cứu và biên tập những vấn đề lý luận và thực tiễn mà cuộc sống đặt ra”. Bài báo được viết cách đây 20 năm, nhưng khi đọc lại thật sâu sắc, thấm thía, là cẩm nang quý báu cho những người làm công tác lý luận nói chung, tạp chí lý luận chính trị nói riêng.

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu khai mạc _ Ảnh: Quang Hanh

Vì vậy, đồng chí PGS, TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, bên cạnh những phẩm chất, năng lực chung của người làm báo, người làm tạp chí lý luận chính trị còn cần những tố chất, năng lực riêng. Đó là sự am hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, am tường lý luận, sâu sát thực tiễn, có năng lực nghiên cứu, có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn có cố gắng lớn, quyết tâm cao, phải say nghề, yêu nghề thì mới cho ra những bài biên tập, bài viết có chất lượng. Phải nắm vững tính lý luận và tính chính trị - hai mặt cơ bản trong chức năng của các tạp chí lý luận chính trị - đồng thời, cần hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan tạp chí... Đội ngũ nhà báo tạp chí lý luận chính trị phải thật sự là chiến sĩ cách mạng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chẳng những không hoang mang, dao động, không chịu ảnh hưởng của những luận điệu sai trái, mà phải có ý thức tấn công quyết liệt với những luận điệu đó, cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Với 10 ý kiến phát biểu và 20 bài tham luận gửi tới tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để Tạp chí Cộng sản nói riêng, các tạp chí lý luận chính trị nói chung nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên của mình, qua đó thực hiện tốt hơn sứ mệnh, tôn chỉ, mục đích của mỗi cơ quan báo chí, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đại biểu tập trung vào một số nhóm vấn đề, như làm rõ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên các tạp chí lý luận chính trị; đánh giá thực trạng phẩm chất, năng lực của đội ngũ nhà báo các tạp chí lý luận chính trị thời gian qua; nhận diện, phân tích những mặt được, mặt hạn chế, những vấn đề đã và đang đặt ra, cùng nguyên nhân của những mặt được và hạn chế, qua đó đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ phóng viên, biên tập viên các các tạp chí lý luận chính trị.

Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu ý kiến tâm huyết tại tọa đàm _ Ảnh: Quang Hanh

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới, cả về lý luận và thực tiễn, yêu cầu phải được nghiên cứu, xử lý, giải quyết kịp thời…, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm báo nói chung, làm lý luận chính trị nói riêng nhiều phẩm chất, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh những phẩm chất, năng lực chung của người làm báo, người làm tạp chí lý luận chính trị còn cần những tố chất, năng lực riêng có nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 

Qua các ý kiến thảo luận và những tham luận gửi tới tọa đàm, có thể thấy, nhiệm vụ của những người làm tạp chí lý luận chính trị là vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề. Muốn hoàn thành được sứ mệnh cao cả của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đòi hỏi đội ngũ nhà báo của các tạp chí lý luận chính trị cần có:

Thứ nhất, về phẩm chất chính trị, đội ngũ nhà báo tạp chí lý luận chính trị phải thật sự là những chiến sĩ cách mạng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thói hư, tật xấu trong đời sống chính trị - xã hội.

Đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận tọa đàm _ Ảnh: Quang Hanh

Thứ hai, về phẩm chất đạo đức, các nhà báo phải khách quan, công tâm, trung thực trước những sự vật, hiện tượng thông tin, phân tích; bám sát thực tiễn, là cầu nối giữa "ý Đảng, lòng dân", bảo vệ Đảng, hiểu và sẵn sàng chia sẻ, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, về năng lực, những người làm tạp chí lý luận chính trị phải vươn lên để hội tụ phẩm chất vừa là nhà báo, nhà nghiên cứu khoa học và nhà lý luận. Đồng thời, cần bắt nhập và tác nghiệp được với những xu thế báo chí, công nghệ thông tin hiện đại. 

Vai trò của những người làm báo rất quan trọng bởi họ chính là linh hồn của các tờ báo. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và với sự phát triển mạnh mẽ của nền báo chí thế giới và trong nước hiện nay, muốn hoàn thành được sứ mệnh cao cả của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng báo chí, việc nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ làm báo nói chung, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các tạp chí lý luận chính trị nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là bắt buộc và có ý nghĩa rất quan trọng./.