TCCS - Ngày 8-6-2023, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên, biên tập viên trong phối hợp tuyên truyền về Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương; Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, các ngành và thành phố Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị_Ảnh: Nguyễn Thùy

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ đã qua, với sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ Khối đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, như tuyên truyền tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của Đảng bộ Khối ở cả trong và ngoài nước.

Cùng với đó là tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và dân tộc, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11-4-2007 - 11-4-2022). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong toàn Đảng bộ Khối.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng bằng khen các tập thể tiêu biểu_Ảnh: Nguyễn Thùy

Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các cơ quan báo chí đã tăng cường đưa tin, bài phản ánh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc, tăng cường tuyến tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cho biết, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng và các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần lan tỏa hình ảnh, khẳng định vị thế, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối. Những kết quả đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, các ngành và thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, động lực tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ Khối, vừa phản ánh kịp thời mong muốn, nguyện vọng, cũng như ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tới Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, cũng như toàn xã hội. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cao trách nhiệm, chọn lọc thông tin, kiểm định tính xác thực; làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội; xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2023_Ảnh: Nguyễn Thùy

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí nhanh nhạy, cập nhật công nghệ mới, mở rộng các hình thức, kênh tiếp cận công chúng, kịp thời nắm bắt tình hình, đưa tin và định hướng dư luận. Đặc biệt, các cơ quan báo chí như Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã trao bằng khen tặng 7 tập thể, 6 cá nhân thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2020 - 2023. Đồng thời, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” cho 16 cá nhân là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí./.