TCCS - Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025) ở khu vực phía Nam, được tổ chức vào ngày 11-5-2023, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức.

Dự hội nghị còn có: lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam; lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản nhà xuất bản; lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản của hơn 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, trong sự phát triển của tỉnh Bình Dương luôn có sự quan tâm, đồng hành của các bộ, ban, ngành trung ương; đặc biệt là các cơ quan thông tấn, báo chí góp phần tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa sâu rộng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế cùng với hình ảnh, nét đẹp đặc trưng của vùng đất và con người Bình Dương đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị_Ảnh: Lâm Quân

Tiếp đó, các báo cáo viên đã trình bày và làm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi trong bốn quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022, về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27-2-2023, về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28-2-2023, về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28-2-2023, về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí và xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025).

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, các quy định mới được quán triệt là những văn bản rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có tác động trực tiếp đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước. Những nội dung trong các quy định thể hiện nhiều đổi mới quan trọng; cùng với đó, các phương pháp đề ra có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển. Do vậy, việc quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản sẽ góp phần đưa quan điểm, chủ trương của Đảng được vận dụng thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, sớm đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị, báo cáo viên nhấn mạnh, Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27-02-2023, về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng là quy định có ý nghĩa rất quan trọng. Cờ Đảng (Đảng kỳ) là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lá cờ Đảng luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, là niềm tin, niềm tự hào, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc. Thời gian qua, cờ Đảng được sử dụng trong trang trí khánh tiết các hoạt động và sinh hoạt của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, đất nước, trang trí trụ sở các cơ quan (phòng họp, phòng tiếp khách, khuôn viên), tại nơi công cộng... Mặc dù vậy, đến nay, chưa có quy định hay hướng dẫn cụ thể về sử dụng cờ Đảng, nên việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng chưa thống nhất ở nhiều địa phương, đơn vị. Vì vậy, Quy định số 99-QĐ/TW đã nêu rõ quy cách cờ Đảng, nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ Đảng; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy định này; góp phần tạo sự thống nhất trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của Đảng; qua đó giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị_Ảnh: Lâm Quân

Đối với Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội là quy định mới, được ban hành với mục đích nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn, bảo đảm đúng pháp luật.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc ban hành Quy định số 100-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW để thay thế hai quyết định trước đây (Quyết định số 75-QĐ/TW, ngày 21-8-2007, của Ban Bí thư về “Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí”; Quyết định số 282-QĐ/TW, ngày 26-1-2010, của Ban Bí thư về “Quy định trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản” có nhiều điểm mới, đáng chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cũng như khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản; phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện đại; khắc phục những hạn chế, bất cập của các quyết định cũ. Đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, việc ban hành và triển khai Quy định số 100-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW là tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản; là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016, Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025), đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với báo giới cả nước. Với bề dày truyền thống vẻ vang, 100 năm đồng hành cùng dân tộc, cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân, báo giới cả nước có quyền tự hào về truyền thống cách mạng, sứ mệnh nghề nghiệp cao cả và những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị_Ảnh: Lâm Quân

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sau khi lắng nghe các báo cáo viên truyền đạt nội dung các quy định và dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các đại biểu tham dự tại hội nghị đã cùng nhau trao đổi, tìm giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, cũng như góp phần hoàn thiện dự thảo đề án nêu trên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đáp ứng thật tốt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII trong thực tiễn với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, để việc triển khai quán triệt các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định trên. Đồng thời, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị, ngày 10-5-2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác và lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố phía Nam đã đến thăm Trung tâm Giám sát điều hành thông minh Bình Dương (IOC)./.