TCCS - Ngày 25-3-2022, tại Trụ sở Tỉnh ủy Thái Bình, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Tọa đàm: “Biến chuyển mới của nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua thị sát thực tế tại tỉnh Thái Bình”.

Dưới sự chủ trì của đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, các nhà khoa học, nhà quản lý đã cùng trao đổi về những kết quả nổi bật, thuận lợi, khó khăn, các mô hình sản xuất hiệu quả của ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình.

Đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu khai mạc tọa đàm_Ảnh: Phạm Sơn

Giai đoạn vừa qua, tỉnh Thái Bình tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngành nông nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của tỉnh. Cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh chuyển dần theo hướng tích cực, hiệu quả, hợp lý. Tỷ trọng của lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi tăng khá nhanh, trong khi đó tỷ trọng trồng trọt giảm dần. Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Thái Bình đạt được nhiều biến chuyển tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn. Năm 2021, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 6,68%, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành trong cả nước. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, tỉnh Thái Bình chủ trương phát triển các mô hình tập trung đất đai, sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm, thu hút danh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, tỉnh có 22 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động có hiệu quả trong sản xuất và chế biến nông nghiệp. Kết quả thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp đạt được nhiều tiến bộ, khâu làm đất đạt 100%, khâu thu hoạch đạt 80%, khâu gieo cấy đạt 11,5%,… Ngành nông nghiệp của tỉnh đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt thành tích cao, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trước 3 năm so với mục tiêu đề ra.

PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đánh giá cao thành tích và những cố gắng, nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình. Qua các giai đoạn phát triển, ngành nông nghiệp của tỉnh luôn thể hiện được vai trò, vị trí tiên phong và đạt được những thành tích nổi bật trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu về tăng trưởng và phát triển bền vững, tỉnh cần khai thác tối đa những lợi thế, phát huy những thành quả đạt được trong xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích liên kết đa chủ thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, tỉnh Thái Bình cố gắng làm tốt công tác quy hoạch, xác định rõ những sản phẩm, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, phát triển các mô hình sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm... Cùng với việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, tỉnh còn chú trọng đến việc phát huy hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp. Những vấn đề về liên kết giữa xây dựng, phát triển hạ tầng nông thôn, tạo sự liên kết, liên thông giữa nông thôn - đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa… cũng được các nhà khoa học, nhà quản lý đưa ra thảo luận, đồng thời tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Thái Bình. Hiện nay, tỉnh đang cố gắng tìm cách thu hút đầu tư, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc xung quanh việc cho thuê, tích tụ ruộng đất, chính sách tín dụng, lao động sản xuất nông nghiệp… Kinh nghiệm thực tiễn ở tỉnh Thái Bình cho thấy, kết quả, thành tích đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp đều dựa trên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Kết luận tọa đàm, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những kết quả, thành tích mà tỉnh Thái Bình đạt được trong phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn vừa qua. Thái Bình là một tỉnh đi tiên phong và đạt được nhiều thành tựu nổi bật về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những thành tích này luôn gắn liền với vai trò, hoạt động của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Sự chuyển biến tích cực của ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình là kinh nghiệm thực tiễn có giá trị trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý đã đi thị sát thực tiễn ở huyện Kiến Xương, khảo sát, tìm hiểu một số mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, tiêu biểu./.