TCCS - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021) và 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2021), ngày 26-5-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội thảo _ Ảnh: VOV.VN

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng.

Dự và chủ trì Hội thảo, tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn tham dự.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cách đây 110 năm, với ý chí, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ dưới chế độ thực dân, phong kiến, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình của Người đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Gần 30 năm kể từ lúc ra đi cho đến khi trở về Tổ quốc, Nguyễn Tất Thành, sau này đã trở thành lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử cao cả, mang đến cho nhân dân Việt Nam ngọn cờ và khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đã tìm thấy ánh sáng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế, một nhà hoạt động tích cực, sôi nổi truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào cách mạng Việt Nam. Người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam vùng lên giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình sáng tạo, vĩ đại trong quá trình tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Mỗi bước đi của Người trong hành trình ấy đều gắn liền với những quyết định trọng đại, những mốc son lịch sử trong các chặng đường của cách mạng Việt Nam. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đi vào cuộc sống thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tiếp tục được các cấp, các ngành, các đơn vị đẩy mạnh theo hướng thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những lời căn dặn quý báu của Người; hết sức chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, để Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh”; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lịch sử được nhân dân giao phó.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo _ Ảnh: TTXVN

Phát biểu từ điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn mang trong mình niềm vinh dự, tự hào là nơi in đậm dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người quyết định rời bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn nêu cao lòng yêu nước, kiên định con đường đấu tranh cách mạng, một lòng son sắt với Đảng và Bác Hồ, miền Nam thành đồng “đi trước về sau”, đấu tranh bền bỉ cho đến ngày đất nước hòa bình, thống nhất. 

Sau 45 năm ngày thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Hồ Chí Minh có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường xây dựng và phát triển. Với sự trân quý, ghi ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với dân tộc, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI xác định: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của Thành phố mang tên Bác”. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc học tập và làm theo gương của Người. 

Quang cảnh hội thảo trực tuyến _ Ảnh: TTXVN

Tại hội thảo, với gần 60 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu, các chuyên gia, các học giả đã tập trung phân tích quá trình Đảng ta vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm đất nước phát triển nhanh và bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tham luận khẳng định, với sự nỗ lực tột bậc, ý chí và nghị lực phi thường, với mẫn cảm chính trị đặc biệt, trí tuệ mẫn tiệp và tầm nhìn thời đại, Hồ Chí Minh đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lựa chọn con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi - con đường cách mạng vô sản, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là con đường phát triển tất yếu của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển tất yếu của lịch sử xã hội loài người.

Các đại biểu nhất trí cho rằng quan điểm của Hồ Chí Minh đối với vấn đề dân tộc thuộc địa, giải phóng dân tộc là thành quả của tư duy sáng tạo, thể hiện tư tưởng cách mạng khoa học, được kiểm chứng trong quá trình đấu tranh cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới. Những quan điểm của Người thấm đượm khát vọng của nhân dân Việt Nam về độc lập, tự do, công bằng, văn minh, ấm no và hạnh phúc. Hệ thống quan điểm cách mạng hướng tới mục tiêu phục vụ cho quyền lợi và khát vọng của dân tộc, hòa quyện trong tình yêu giai cấp, tình yêu nhân loại, đượm tính nhân văn, không có ranh giới quốc gia, ngăn cách, là đòi hỏi chính đáng của các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đi tới thành công, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và thời đại.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận và bế mạc hội thảo _ Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, mỗi tham luận gửi đến hội thảo là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về ý nghĩa của sự kiện lịch sử; khẳng định sự kiên định tiếp nối con đường cách mạng Việt Nam: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân lựa chọn. Các ý kiến phát biểu, tham luận đều mang ý nghĩa tư tưởng chính trị sâu sắc, nội dung khoa học đa dạng..., không những đáp ứng được mục đích, yêu cầu của hội thảo đề ra, mà còn gợi mở thêm những luận cứ khoa học để tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người, về những thành tựu, khó khăn, thách thức trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với di sản vô cùng to lớn và quý giá của Người mãi là kim chỉ nam, là ánh sáng soi đường, dẫn dắt dân tộc Việt Nam vững bước trên hành trình thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn Đảng, toàn dân tộc ta đều kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Trên cơ sở đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu, tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Việt Nam, của Việt Nam và do chính con người Việt Nam thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng, với khát vọng một Việt Nam hùng cường, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đáp ứng ước vọng của toàn dân.

Hội thảo: “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” là hoạt động thiết thực để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, mang lại cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị to lớn và quý giá của di sản Hồ Chí Minh, đặc biệt là khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”./.

Thùy Linh (tổng hợp)