TCCS - Ngày 7-6-2024, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân chủng Hải quân_Ảnh: TTXVN

Cùng đi với Chủ tịch nước có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo Chủ tịch nước và đoàn công tác một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cho biết, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, quân chủng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân chủng đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp trong xử lý các tình huống đúng phương châm, đối sách, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền biển, đảo, hoạt động kinh tế biển, môi trường hòa bình trên biển. Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; triển khai lực lượng, phương tiện hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư thực nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13-12-2017, của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Về công tác chính trị, tư tưởng, quân chủng thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Các cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quân chủng đã phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình tuyên truyền biển, đảo với 63 tỉnh, thành phố, 16 cơ quan trung ương, cơ quan báo chí góp phần xây dựng thế trận “lòng dân trên biển” và thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân chủng Hải quân_Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển những lời thăm hỏi, tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng như các vị trí chiến đấu trên các vùng biển của Tổ quốc.

Ôn lại lịch sử hào hùng, những chiến công hiển hách trong suốt chiều dài 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng hải quân, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hải quân nhân dân Việt Nam là bộ phận quan trọng trong lực lượng vũ trang nhân dân, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, giáo dục và rèn luyện. Những chiến công xuất sắc của Quân chủng Hải quân đã đi vào lịch sử dân tộc, tô thắm truyền thông Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Ghi nhận và biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc mà Quân chủng Hải quân đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Bộ Quốc phòng; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương để Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Quân chủng Hải quân đã luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường trụ vững, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong công tác tuyên truyền biển, đảo; phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên các vùng biển xa, Hải quân Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò đi đầu, là chỗ dựa và niềm tin vững chắc của nhân dân. Công tác đối ngoại quốc phòng góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị. Cùng với sự quan tâm chăm lo đầu tư, xây dựng của Đảng, Nhà nước và quân đội, cán bộ, chiến sĩ quân chủng đã phát huy nội lực, chủ động thực hiện có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiều đề án, dự án cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân_Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đứng trước những thuận lợi rất cơ bản, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng Hải quân cần thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của hải quân trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân chủng Hải quân cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và các địa phương xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển.

Cùng với đó, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, lực lượng nòng cốt nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước; lấy xây dựng tiềm lực chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xác định đây là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm quân chủng luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Trung Duy (tổng hợp)