TCCS - Ngày 7-3-2024, Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội, đồng thời kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị_Ảnh: TTXVN

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ, ngành trung ương.

Hội nghị nghe hai báo cáo trung tâm, đầy đủ, khái quát của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Các đại biểu cơ bản đồng tình thống nhất đánh giá cao hai báo cáo này; ngoài ra có 12 báo cáo, tham luận phát biểu minh họa thêm vào báo cáo trung tâm; đưa ra những ý kiến, kiến nghị, giải pháp rất cụ thể, hữu ích để cho các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu.

Sau hội nghị này, kết luận chính thức sẽ được ban hành, làm căn cứ cho các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, công tác triển khai luật, nghị quyết đã có chuyển biến tích cực, nhất là sau thành công của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất. Các cơ quan hữu quan thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là sức ép về tiến độ, phạm vi, khối lượng công việc để nỗ lực, khẩn trương triển khai thi hành luật và nghị quyết. Số lượng ban hành văn bản pháp luật kịp thời hơn, các văn bản hướng dẫn bám sát nghị quyết, luật và cuộc sống hơn. 27/63 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch, công văn hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị_Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn, với gần 400 nội dung, đặc biệt là Luật Đất đai với hơn 100 nội dung, vừa khó, vừa đòi hỏi cao về tiến độ, có nội dung áp dụng từ 1-4-2024; cả 3 đạo luật lớn là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản đều có hiệu lực đồng thời từ 1-1-2025, nên đòi hỏi tất cả các văn bản quy định chi tiết phải được ban hành đồng bộ, vừa quy định nhiều chính sách mới, đặc thù, các nhiệm vụ, quyền hạn mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cơ quan.

Để triển khai hiệu quả công tác thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số yêu cầu trọng tâm, cụ thể:

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định trong luật, nghị quyết; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội; phân công cơ quan của Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thẩm tra kỹ lưỡng đối với báo cáo của Chính phủ, các cơ quan về việc thực hiện yêu cầu trong luật, nghị quyết, báo cáo Quốc hội xem xét, thảo luận trong trường hợp cần thiết. Các cơ quan của Quốc hội chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ và đôn đốc các cơ quan thực hiện kịp thời.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật, nghị quyết được thông qua; sớm ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 5 và phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo, gắn với thời hạn hoàn thành.

Tiếp tục ban hành các kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội; bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khẩn trương xây dựng và ban hành theo thẩm quyền 56 văn bản quy định chi tiết bảo đảm tiến độ, chất lượng để kịp thời có hiệu lực cùng với luật, nghị quyết, có tính khả thi, nhất quán, đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật, đặc biệt là văn bản quy định chi tiết các luật có mối quan hệ mật thiết với nhau, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. không để chồng chéo, phát sinh vướng mắc, điểm nghẽn, phát sinh quy trình, thủ tục, “giấy phép con” trái quy định trong tổ chức thực hiện.

Chính phủ chú ý các chính sách, quy định mới, có hiệu lực sớm hơn so với hiệu lực chung của luật; quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai đối với các nội dung chuyển tiếp nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện thông suốt, thống nhất, tránh tạo khoảng trống pháp lý. Tiếp tục rà soát các văn bản dưới luật có liên quan đến các quy định mới của luật, nghị quyết để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp và đồng bộ với các luật, nghị quyết được thông qua.

Cùng với đó là tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các chính sách, nội dung của luật, nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ các quy định.

Quang cảnh hội nghị_Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội lưu ý chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện các thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, nhất là những thẩm quyền, nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật, nghị quyết của Quốc hội, cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù được áp dụng tại địa phương, cơ quan mình.

Chủ động xử lý theo quy định của pháp luật đối với những vấn đề phát sinh tại địa phương trong quá trình thi hành luật, nghị quyết; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với những vấn đề có vướng mắc để cơ quan có thẩm quyền tổng hợp, xem xét, xử lý và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định trong trường hợp cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin rằng, những vấn đề được trao đổi tại hội nghị sẽ trở thành bài học kinh nghiệm quý, những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thi hành luật, nghị quyết sẽ có phương án giải quyết phù hợp. Qua đó, để công tác triển khai thi hành pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân, cùng với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh./.

Trung Duy (tổng hợp)