TCCS - Ngày 29-7-2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 -2025). Từ các phong trào thi đua, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương dự Đại hội_ Ảnh: TTXVN

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong những năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều có sự đóng góp quan trọng từ các phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm qua, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực tham mưu giúp Ủy ban tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, với một khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều so với các nhiệm kỳ trước đây, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã rất chủ động, quyết liệt, nỗ lực cố gắng cao trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm - kiểm tra dấu hiệu vi phạm (đã kiểm tra 48 tổ chức đảng và 56 đảng viên).

Trong kiểm tra, giám sát, đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, trong đó có những vụ, việc mới, khó khăn, phức tạp, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận rõ vi phạm và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cả những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ đã nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, không “hạ cánh an toàn”, bất kể người đó là ai. Ủy ban đã thi hành kỷ luật 120 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy liên quan thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng...

Những kết quả trên đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Từ các phong trào thi đua, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Đại hội _ Ảnh: TTXVN

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của cơ quan trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa XI, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác này; quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành liên tục, thường xuyên ”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu mỗi đơn vị và từng cá nhân trong cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tích cực, tự giác tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các vụ, đơn vị cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, chăm lo xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, là hạt nhân nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua.

Các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào việc tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Các đơn vị chủ động đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, vào những vấn đề mà Đảng đang cần, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Khi đã xác định rõ dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời kiểm tra, kết luận chính xác, khách quan và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ tới và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan đủ về số lượng, đặc biệt coi trọng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương _ Ảnh: TTXVN

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020./.

Thục Anh (tổng hợp)