Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Liên minh châu Âu và một số thách thức

TS Vũ Phương Dung

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Quan hệ đối tác chiến lược giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) là minh chứng khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ “đối tác trong liên kết” giữa hai tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới trong tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy thương mại tự do trên cơ sở chia sẻ các giá trị và lợi ích chung.

Nguy cơ “bẫy địa - chính trị” ở khu vực Đông Nam Á và hàm ý đối với Việt Nam

PGS, TS Dương Văn Huy

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cải cách cơ chế giám sát và vận hành quyền lực ở Trung Quốc 

Cù Thị Thúy Lan

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Xu hướng chính sách của các quốc gia ở khu vực Nam Á đối với cạnh tranh Trung Quốc - Ấn Độ và một số hàm ý đối với Việt Nam

TS Nguyễn Thị Oanh - TS Trần Hoàng Long

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quan hệ ASEAN - Nhật Bản: Chặng đường 50 năm hợp tác

Lê Ngọc Thùy Dương

Học viện Ngoại giao