TCCS - Ngày 18-8-2020, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025, đạt mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ. Đây vừa là tiền đề quan trọng trong xây dựng và phát triển các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, vừa là cơ sở vững chắc để hướng tới thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025, đạt mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ _ Ảnh: hanoimoi.com.vn

Là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Đại hội đại biểu các đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hà Nội đã thành công cả về văn kiện và nhân sự; khẳng định bước tiến mới về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở để các đảng bộ tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, đa số các đảng bộ cấp trên cơ sở đều chuẩn bị rất kỹ về văn kiện. Báo cáo chính trị đánh giá kết quả sát thực tiễn, từ đó xác định cụ thể phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính khả thi cao. Mặc dù là nội dung mới, nhưng chương trình hành động đã được 50/50 cấp ủy đảng bộ cấp trên cơ sở xây dựng và báo cáo trước đại hội, được đại biểu ghi nhận, đánh giá cao. 

Trong khi đó, báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy cũng được chuẩn bị nghiêm túc hơn. Bí thư Đảng ủy huyện Ứng Hòa (Hà Nội) Nguyễn Phi Thường khẳng định, đây là sản phẩm của trí tuệ tập thể, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn huyện. “Đảng bộ huyện Ứng Hòa đã xác định rõ quyết tâm tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế, góp phần cùng thành phố sớm thực hiện được mục tiêu đề ra". 

Không riêng huyện Ứng Hòa, văn kiện đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đều được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận tích cực. Là đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Thủ đô tổ chức đại hội, Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm được xây dựng kỹ lưỡng thông qua việc lấy ý kiến nhiều vòng tại 51/51 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đặc biệt là ý kiến của các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Đây là những cơ sở quan trọng định hướng phát triển cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Cùng với văn kiện, công tác bầu cử tại đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đạt kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên được nâng lên một bước.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy các đảng bộ đều có số phiếu trúng cử cao. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý hầu hết trúng cử với số phiếu tập trung. Số lượng cấp ủy khóa mới 1.568 đồng chí, số dư bầu cấp ủy là 1.777 đồng chí, đạt tỷ lệ 15,5%; số tham gia cấp ủy lần đầu 423 đồng chí, tỷ lệ đổi mới đầu nhiệm kỳ đạt 27,0%; số lượng Ban thường vụ khóa mới 485 đồng chí; tổng số cán bộ trẻ (dưới 40 tuồi): 174 đồng chí, tỷ lệ 11,1%; tổng số cán bộ nữ 365 đồng chí, tỷ lệ 23,3%; số Bí thư mới được bầu là 46 đồng chí, trong đó, tham gia lần đầu 9 đồng chí, nữ 4 đồng chí; dưới 40 tuổi 1 đồng chí; số Phó bí thư mới được bầu là 91 đồng chí, trong đó tham gia lần 31 đồng chí, nữ 4 đồng chí, dưới 40 tuổi 1 đồng chí… Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 618 đồng chí, đạt tỷ lệ 39,4%; trên đại học 950 đồng chí, đạt tỷ lệ 60,6%; Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 60 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,8%; trung cấp lý luận chính trị 134 đồng chí, chiếm tỷ lệ 8,5%; cao cấp, cử nhân lý luận chính trị 1.374 đồng chí, chiếm tỷ lệ 87,6%...

Việc ứng cử, đề cử và bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra cấp ủy được thực hiện đúng quy định. Tại các đại hội, 100% đại biểu dự đại hội nhất trí với nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị, không có người ứng cử và đề cử thêm. Danh sách bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ đều bảo đảm số dư theo quy định. So với nhiệm kỳ 2015-2020, số cán bộ có trình độ trên đại học tăng từ 35,6% lên 60,6%; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân tăng từ 79,3% lên 87,6%”.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, nét mới của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tại Hà Nội lần này là đã có 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34%. 17/17 đồng chí được giới thiệu đều trúng cử với số phiếu rất cao, trong đó 6 đồng chí đạt tỷ lệ 100%, còn lại thấp nhất đạt tỷ lệ 96,1%. Kết quả bầu nhân sự cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở nhận được sự thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, sau các đại hội, đến nay không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị liên quan đến công tác nhân sự. 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Để có được thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, phải kể đến sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của Thành phố:

Một là, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo rất sát sao, kịp thời, nhất là quan tâm thường xuyên tới những đơn vị khó khăn, có đơn thư, có vấn đề về đoàn kết nội bộ. Tất cả những đơn vị này đều được xem xét, đánh giá tình hình, bằng các biện pháp chỉ đạo quyết liệt giải quyết trước đại hội.

Hai là, 16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt chính xác diễn biến tình hình, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn, phê duyệt các nội dung đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Ba là, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở đã chủ động triển khai sớm các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội, tổ chức thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban chuẩn bị tốt phục vụ tổ chức đại hội.

Bốn là, ý thức của cán bộ, đảng viên là đại biểu dự đại hội rất cao, thực hiện nghiêm quy định, quy chế; thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ trong tham gia các nội dung đại hội, nhất là thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện và bầu cử.

Năm là, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn chính xác, tổ chức sớm và thành công 3 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở. Ngay sau khi hoàn thành tổ chức đã rút kinh nghiệm, phổ biến tài liệu, hướng dẫn, lưu ý những vấn đề liên quan.

Như vậy, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp giữa thời điểm tổ chức các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy Hà Nội, các đại hội đã rút ngắn thời gian tổ chức xuống còn 1-1,5 ngày, nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định. Việc 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ đã đưa Đảng bộ thành phố Hà Nội ghi tên trong danh sách là một trong những địa phương hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước./.