TCCS - Từ ngày 4-6 đến 5-6-2020, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức được tổ chức. Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng; tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp; tăng cường phương thức quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã thông qua một số nội dung trong chương trình Đại hội_Ảnh: Hạnh Trần

Tham dự Đại hội về phía đại biểu khách mời có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Quảng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc, Bí thư Chi bộ Vụ trưởng Vụ Dân tộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục Trưởng Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an; Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trần Đình Nhân, Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng đại biểu là giám đốc các công ty điện lực và đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Về phía Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có các đồng chí: Thiều Kim Quỳnh, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 146 đại biểu đại diện cho 810 đảng viên từ 30 Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng chí Thiều Kim Quỳnh, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhấn mạnh trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, Đảng bộ Tổng Công ty và các đơn vị có nhiều thay đổi về nhân sự, mô hình quản lý, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các bộ, ngành Trung ương; của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội; của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; sự hợp tác giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị bạn và các đối tác, khách hàng. Đó là nguồn động viên to lớn, là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Tổng Công ty trong nhiệm kỳ qua.

Đảng bộ tập trung chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cấp các trang thiết bị phương tiện phục vụ sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành miền Bắc với dịch vụ ngày càng cao, mặt khác duy trì ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, mô hình Hội đồng thành viên đi vào hoạt động hiệu quả và Tổng Công ty đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Hạnh Trần

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra

Chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng; tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp; tăng cường phương thức quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Tổng Công ty đã đề ra  mục tiêu và nhiệm vụ chính trong năm như sau: Điện thương phẩm: trong đó, phương án cơ sở: Thương phẩm đến năm 2025 là 115,29 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 7,79%; phương án cao: Thương phẩm đến năm 2025 là 118 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 9,11%, cao hơn mức tăng giai đoạn 2016 - 2020 là 2,03 tỷ kWh/năm.

Chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu đến năm 2025 đạt ≤ 3 ngày làm việc; điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng đến năm 2025 đạt 8,5/10 điểm trở lên; tổn thất điện năng trong đó, phương án thương phẩm cơ sở đến năm 2025 là 115,29 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt ≤ 4,55%;  phương án thương phẩm cao đến năm 2025 là 118 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt ≤ 4,50%; độ ổn định, tin cậy cung cấp điện đến năm 2025: MAIFI đạt ≤ 0,67 lần/KH/năm; SAIDI đạt ≤ 500 phút/KH/năm; SAIFI đạt ≤ 3,88 lần/KH/năm.

Trong công tác xây dựng Đảng triển khai và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng Công ty, trên 90% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ đạt từ 150 đến 200 quần chúng; Đảng ủy Tổng Công ty và các chi bộ trực thuộc triển khai làm tốt công tác phát triển đảng, bảo đảm nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 110 đến 130 quần chúng ưu tú vào Đảng; 100% Bí thư các đảng bộ, chi bộ được tập huấn nghiệp vụ công tác đảng; duy trì sinh hoạt chi bộ theo quy định; 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được kiểm tra, giám sát; giải quyết 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật thuộc thẩm quyền; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý đánh giá, xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể cấp ủy xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Tổng Công ty xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.

Đồng chí Thiều Kim Quỳnh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu tại Đại hội_Ảnh: Hạnh Trần

Tại Đại hội các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng, phấn đấu xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục được Đại hội tín nhiệm và bầu giữ vị trí Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội ghi nhận và biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Trong nhiệm kỳ tới, Tổng Công ty cần tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh điện năng, bảo đảm đáp ứng đủ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc, thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất lượng tổ chức, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành khóa mới của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ chỉ đạo điều hành, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Tổng Công ty và cấp ủy địa phương vì Tổng Công ty có nhiều Đảng bộ, đơn vị nằm trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung phát huy sức mạnh toàn diện, đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội_Ảnh: Hạnh Trần

Thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Bí thư Đảng bộ đã phát biểu trước Đại hội, đồng chí khẳng định: Đây là trọng trách to lớn mà Đại hội đã tin tưởng giao cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hơn 27 nghìn cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty, đặc biệt, là trách nhiệm với hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của các khu vực trên địa bàn của đơn vị quản lý. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khoá XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 xin hứa sẽ làm hết sức mình, tập trung phát huy sức mạnh toàn diện, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ III và các nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2015 - 2019 và Bằng khen cho đồng chí Thiều Kim Quỳnh, Bí thư Đảng uỷ./.

Danh sách Ban Thường vụ và Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty: Bí thư Đảng uỷ

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty: Phó Bí thư Đảng uỷ

Đồng chí Vũ Thế Nam, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy.

Đồng chí Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty: Ủy viên Ban Thường vụ

Đồng chí Lê Văn Trang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty: Ủy viên Ban Thường vụ

Đồng chí Bùi Lê Cường, Thành viên Hội đồng thành viên: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Trịnh Quang Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Lưu Thị Thanh Thủy, Kế toán trưởng Tổng Công ty: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Trần Minh Dũng, Trưởng Ban Kế hoạch Tổng Công ty: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Lê Đình Lượng, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Đinh Hồng Quân, Trưởng Ban Kỹ thuật: Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Quản lý đầu tư: Ủy viên Ban Chấp hành