TCCS - Cùng với việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an tỉnh Thái Bình tập trung nguồn lực, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật để lực lượng công an xã đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an kiểm tra cơ sở vật chất của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình _ Ảnh: baothaibinh.com.vn

Lực lượng công an chính quy đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm chuyển biến rõ nét tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, trụ sở dôi dư đã được tận dụng, cải tạo thành trụ sở độc lập dành cho công an xã sử dụng. Trụ sở công an xã độc lập, điều kiện công tác, sinh hoạt của lực lượng công an được nâng lên rất nhiều, qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cố gắng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc quan tâm đầu tư bảo đảm nhà ở doanh trại và các hoạt động cho công an xã cũng đang được tích cực triển khai. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác và sinh hoạt tại công an các xã không có trụ sở độc lập, việc đầu tư cơ sở vật chất đối với cán bộ, chiến sĩ công an xã là sự quan tâm rất lớn và kịp thời để giải quyết những khó khăn về điều kiện làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt, thường trực chiến đấu. Đặc biệt với những đồng chí xa nhà, ở tỉnh ngoài được tăng cường về cơ sở sẽ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16-3-2022, của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng công an xã, thị trấn toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cùng với đó là điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. 

Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình đã xây dựng lộ trình cụ thể, tiếp tục rà soát, điều động cán bộ, phấn đấu đến hết năm 2023 bố trí trung bình 6 biên chế công an xã, đến hết năm 2025 bố trí tối thiểu mỗi công an xã, thị trấn có 8 công an chính quy. 

Công an tỉnh Thái Bình đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã từ ngân sách địa phương, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100% việc đầu tư xây dựng trụ sở công an xã. Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện thực hiện cải tạo, sửa chữa doanh trại và bố trí trụ sở, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã. Trên địa bàn hiện có trên 70 trụ sở độc lập, hơn 120 xã bố trí tối thiểu 2 phòng dùng là nơi làm việc và kết hợp sinh hoạt tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt đối với lực lượng công an cơ sở. Đến tháng 7-2023, Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận quy hoạch 241 điểm đất với tổng diện tích 34,39ha để phục vụ xây dựng trụ sở công an xã theo lộ trình của đề án. Dự kiến đến hết quý III-2023, 26 trụ sở công an xã với tổng mức đầu tư 100,5 tỷ đồng sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao để đưa vào hoạt động. Có 45/55 các loại danh mục, tài sản chuyên dụng thiết yếu với tổng trị giá gần 100 tỷ đồng từ nhiều nguồn kinh phí được trang bị cho lực lượng công an xã, thị trấn, bảo đảm các điều kiện phục vụ sinh hoạt, làm việc, sẵn sàng chiến đấu. 66 xe ô tô tải tổng trị giá gần 26 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận và trang bị cho công an xã bảo đảm an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Những nỗ lực trên đã thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Công an tỉnh Thái Bình tập trung nguồn lực xây dựng lực lượng công an cơ sở có điều kiện công tác thuận lợi, luôn vững vàng bản lĩnh, chuyên sâu về nghiệp vụ, gần dân, sát dân để giữ vững an ninh trật tự từ mỗi thôn xóm, làng quê./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)