Petrovietnam về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng tốc mở rộng quy mô, tái tạo mô hình kinh doanh

Hải An

TCCS - Tính đến hết tháng 8-2023, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã về đích kế hoạch cả năm 2 chỉ tiêu lớn là nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Nhằm duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, kinh doanh và tận dụng cơ hội trong những tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chỉ đạo tiếp tục kiên định, nỗ lực cao nhất hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đặt ra từ đầu năm để mở rộng quy mô và tăng tốc tái tạo mô hình kinh doanh.

Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, định hướng về chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam

Sỹ Minh

Phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi: Petrovietnam lãnh ấn tiên phong

Hải An

Petrovietnam - 48 năm phát triển cùng đất nước

Minh Anh

Liên danh PTSC - Sembcorp được cấp phép khảo sát biển cho dự án điện gió ngoài khơi, xuất khẩu điện sang Singapore

Minh Anh