Bệnh “lệnh ông không bằng cồng bà”!

Thanh Phương
11:42, ngày 04-06-2020

Lẽ thường, ai cũng hiểu câu “lệnh ông không bằng cồng bà” theo nghĩa bóng, ám chỉ vai trò làm chủ của người vợ, chứ không phải người chồng trong gia đình và cụ thể hơn là ảnh hưởng quá lớn của các bà vợ sếp tới mọi công việc của các ông xã, can thiệp quá sâu vào những việc bên ngoài gia đình, thậm chí là cả những công việc liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm, phận sự của người chồng đang làm lãnh đạo ở cơ quan, đơn vị, trong đó có công tác hết sức quan trọng của Đảng là công tác cán bộ.

Ở một số nơi, dư luận râm ran kháo nhau, muốn được bổ nhiệm, lên chức nhanh chóng thì cán bộ nhất định phải qua nhà riêng “gặp chị” mà nhờ vả. Bởi lẽ, anh đồng ý rồi mà chị chưa xuôi thì nhân sự ấy cũng còn phải đợi... “đến mùa quýt”; còn ngược lại, trường hợp nào chị nhà đã “chấm”, đã ủng hộ rồi thì anh nhà cũng khó mà làm trái ý được. Ở một cơ quan nọ, các nhân viên rỉ tai nhau, vợ sếp mới là “Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ” đích thực của cơ quan! Đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ có gặp chị thì cũng chỉ biết tấm tắc xuýt xoa, gật đầu lia lịa “vì chị cao siêu quá”! Mọi thứ ở cơ quan cứ thế mà “đi vào nền nếp”, cho dù ai cũng biết nhưng chẳng dám nói ra và lời ca thán của cán bộ, nhân viên dưới quyền tuy vẫn có nhưng “quân lệnh như sơn”, “sếp ông” đừng hòng mà dám ho he, cứ thế mà thi hành!

Dĩ nhiên, “sếp ông” ở cơ quan oai hùng là thế nhưng về nhà thì “cũng thầm khâm phục vợ mình”. Bao nhiêu khẩu hiệu, quyết định, quy trình về công tác cán bộ ban hành ở cơ quan tuy rất bài bản, chi tiết, nhưng chẳng “xi-nhê” tẹo nào, chỉ có quyết tâm của “chị nhà” mới làm nên chuyện, nhất là việc chị luôn có ý kiến đề nghị cất nhắc những “đứa em” rất “yêu quý chị”, hết mực quan tâm, “chăm sóc” chị và con cái. 

Lệnh ông không bằng cồng bà là thế!

Vô số giai thoại về các “chị nhà”, phu nhân sếp lớn, xứng đáng “lưu danh sử sách” cơ quan trong những câu chuyện phiếm của cán bộ lúc “trà dư, tửu hậu” đã chứng thực điều ấy!

Thế mới biết, tại sao trong Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 23-9-2019 tại Điều 6, mục c, Đảng ta đã nghiêm cấm các hành vi, trong đó có cấm “để người khác, nhất là vợ, chồng, bố, mẹ, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để thao túng, can thiệp công tác cán bộ”. Và trước đó, trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng cũng đã chỉ ra biểu hiện là: “Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi”.

Hiện nay, khi các bộ, ban, ngành, địa phương đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì vấn đề lựa chọn được người cán bộ đủ đức, đủ tài, vừa “hồng” vừa “chuyên” là công việc rất hệ trọng. Cán bộ lãnh đạo nào mắc phải bệnh “lệnh ông không bằng cồng bà” trong lựa chọn nhân sự sẽ gây tác hại cho công tác cán bộ của Đảng nói chung và của cơ quan, đơn vị nói riêng, vì nó gây ra nguy cơ đưa những người không đủ đức, đủ tài lên vị trí lãnh đạo, “y phục không xứng với kỳ đức”.

Cần phải quyết liệt “vạch mặt, chỉ tên” và có chế tài răn đe, xóa bỏ căn bệnh này trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, cho dù đây là việc không hề dễ dàng. Nó làm giảm sút tinh thần làm việc, ý chí phấn đấu của những cán bộ có tâm và tầm, có đức, có tài và nếu nhìn rộng hơn nữa, còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng!

Do vậy, cần quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống căn bệnh “lệnh ông không bằng cồng bà” hết sức nguy hại này. Đây cũng là một trong các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong công tác lựa chọn quy hoạch và giới thiệu nhân sự cho đại hội đảng các cấp./.