Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023 của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Phạm Hùng

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Ngày 4-1-2024, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023. Hội nghị là dịp để tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Biên tập Tạp chí cộng sản đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Tạp chí Cộng sản.

Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản tiến hành khảo sát, nghiên cứu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang

Phạm Hùng

Tạp chí Cộng sản

Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản thăm, làm việc tại Australia và New Zealand

Nguyễn Tri Thức

Lãnh đạo Ban Biên tập, Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản chúc mừng ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên một số trường, học viện nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

VŨ LINH - NGUYỄN LINH

Tạp chí Cộng sản

Khảo sát, nghiên cứu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới tại tỉnh Thái Bình

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản