Nam Định tự hào 5 lần được đón Bác về thăm

Phạm Gia Túc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
15:00, ngày 21-05-2023

TCCS - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm vô cùng sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định. Quê hương Nam Định đã 5 lần được vinh dự đón Bác về thăm. Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023), Tỉnh ủy Nam Định tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khắc ghi công lao to lớn và tình cảm sâu sắc của Người đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định; thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu nặng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nhà truyền thống ngành dệt may Việt Nam tại thành phố Nam Định_Ảnh: TTXVN

Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, có một dải đất duyên hải phía đông nam của đồng bằng Bắc Bộ đã được hình thành, phát triển. Trải qua những lớp trầm tích của lịch sử, tỉnh Nam Định trở thành nơi hội tụ, lắng đọng của những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, như truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm; truyền thống đoàn kết; đặc biệt là truyền thống hiếu học, lấy tri thức làm trọng, nơi đây sản sinh ra nhiều danh nhân, trạng nguyên danh tiếng xứng với lời ca tụng của người xưa “Bắc Kỳ đa sĩ, Nam Định vi ưu”. Đây là vùng đất phát tích lập nên vương nghiệp triều Trần - vương triều hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, với Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã 3 lần đánh tan quân xâm lược Mông - Nguyên. Đó chính là những mạch nguồn di sản quý giá để nhân dân tỉnh Nam Định sớm tiếp nhận ngọn đuốc soi đường, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và phong trào cách mạng của Đảng ta.

Sự vận động thực tiễn lịch sử đã đưa tỉnh Nam Định trở thành là một trong những trung tâm cách mạng của cả nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, là một trong những địa phương có tổ chức đảng ra đời sớm nhất, vào ngày 19-6-1929. Từ phong trào đấu tranh, nhiều người con ưu tú của quê hương trưởng thành và làm rạng danh cho đất nước, tiêu biểu là đồng chí Trường Chinh, với 3 lần làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 16 năm vận động và trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân cùng với quân và dân cả nước giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân vừa đấu tranh chống giặc ngoại xâm, vừa tăng gia sản xuất, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Trong 21 năm, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, Đảng bộ tỉnh Nam Định đã có bước trưởng thành về mọi mặt, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, với quyết tâm “Tất cả cho tiền tuyến và tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” ra sức thi đua lao động sản xuất, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; đã đóng góp hơn 20 vạn người, gần 370 nghìn tấn lương thực, thực phẩm, 12 triệu mét vải,… góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện lời căn dặn của Bác, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương; những nơi in dấu chân Bác, ngày nay đều phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với những kỳ vọng của Bác. Thành phố Dệt Anh hùng năm xưa nay đã vươn mình mạnh mẽ thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Năm 2022 vừa qua, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định đã triển khai, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ với những thành quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội với hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định là cơ hội để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đúng với tâm nguyện của Người khi về thăm Nam Định.

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 21-11-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025, Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 3-1-2023, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; thiết thực kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, trong đó trọng tâm là chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm gồm: 1- Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, 2- Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”, 3- Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”, 4- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, 5- Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định.

Về Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”

Triển khai Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 5-12-2022 về tổ chức cuộc thi; Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức lễ phát động cuộc thi trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực cuộc thi đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thông tin tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời đôn đốc việc triển khai cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; sưu tầm, đăng tải toàn bộ hệ thống tư liệu phục vụ cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có nguồn tư liệu phong phú để viết bài dự thi tốt nhất.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, như quán triệt đến các cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo triển khai bảo đảm cả về số lượng, chất lượng bài thi; tổ chức thi bằng hình thức trắc nghiệm; tổ chức hành trình về nguồn, thăm các bảo tàng trên địa bàn tỉnh, giao lưu với nhân chứng lịch sử,... để cung cấp tư liệu phục vụ việc xây dựng tác phẩm dự thi.

Các cơ quan báo chí, nhất là Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định đã xây dựng đoạn phim giới thiệu, chuyên mục, tiểu mục, tuyến tin, bài thông tin về quá trình tổ chức cuộc thi; phản ánh không khí triển khai, sức lan tỏa của cuộc thi tại các địa phương, đơn vị. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương cũng có tin, bài thông tin tuyên truyền về cuộc thi; các trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh và một số sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực đăng tải kế hoạch, tư liệu, bài viết tuyên truyền về cuộc thi với hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Trên hệ thống trang, nhóm facebook của Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đăng tải, chia sẻ hàng trăm tin, bài, đồ hoạ thông tin. Trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã mở thêm chuyên mục “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”…

Về Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trường Chinh - Cơ quan chủ trì đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung phân tích, khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của việc thực hiện lời căn dặn của Bác tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V (tháng 5-1963); nêu bật những thành tựu của tỉnh trong 60 năm thực hiện lời dạy của Bác; đồng thời đề xuất các giải pháp mới thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với Bác Hồ, đối với quê hương Nam Định, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển như mong muốn của Bác.

Công tác tuyên truyền về hội thảo được triển khai sâu rộng; đã có khoảng 80 tin, bài thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí của Trung ương và địa phương, trên internet và các phương tiện truyền thông xã hội, nhất là hệ thống trang, nhóm Facebook của ban chỉ đạo 35 các cấp.

Về Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”

Cụ thể hóa Kế hoạch số 81-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người” tại Bảo tàng tỉnh Nam Định. Triển lãm được trưng bày với không gian lớn (440m2), gồm gần 500 tài liệu, hiện vật đã giới thiệu đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những dấu mốc lịch sử, kỷ vật thiêng liêng qua 5 lần Bác về thăm tỉnh; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp dệt may Nam Định. Đã có trên 95 tin, bài, đồ họa thông tin tuyên truyền về triển lãm được đăng tải, chia sẻ trên báo chí và các phương tiện truyền thông xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trang trí 90 pano truyền thông, phướn, băng rôn và in 2.500 tờ gấp phục vụ triển lãm…

Triển lãm khai mạc từ ngày 12-5 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, triển lãm đã đón 2.600 lượt khách tham quan và hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc Người dành cho Nam Định; thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác; đồng thời tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Nam Định.

Về các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh Nam Định tập trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” và triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện”. Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ tỉnh tới cơ sở với 318 điểm cầu, 49.568 cán bộ, đảng viên tham dự. Sau hội nghị học tập trực tuyến, các địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Các địa phương, đơn vị cũng đã tổ chức lựa chọn 60 gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực trong học và làm theo Bác để vinh danh tại Lễ kỷ niệm 60 năm.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định, nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả, như gắn biển các công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm, tổ chức triển lãm, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu với nhân chứng được gặp Bác, trình chiếu phim tư liệu; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình… Các trường học trong tỉnh tích cực triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan trải nghiệm, hoạt động về nguồn giáo dục truyền thống tại các di tích lịch sử, bảo tàng, triển lãm; tích hợp kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các giờ học, hoạt động ngoại khóa; tổ chức cho học sinh thi trắc nghiệm về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tình cảm của Bác dành cho quê hương Nam Định, truyền thống của quê hương trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt dưới cờ... Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Về Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định

Trong chiến dịch truyền thông cao điểm về lễ kỷ niệm, hệ thống trang, nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở có gần 600 tin, bài, hình ảnh, đồ họa thông tin, video clip tập trung tuyên truyền trước, trong, sau lễ kỷ niệm; trên 100 bài viết của 66 cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh tuyên truyền đậm nét về lễ kỷ niệm. Báo Nam Định đã mở chuyên mục “Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định” trên cả báo in và báo điện tử; tích cực đổi mới hình thức truyền tải thông tin; phát hành số báo đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm… Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng đoạn phim giới thiệu về các hoạt động kỷ niệm; mở tiểu mục “Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định”; tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, nhất là trên địa bàn thành phố và những địa phương được đón Đoàn công tác của Chủ tịch nước về thăm đã tích cực chỉ đạo tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức trang trí cờ hoa, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính và trụ sở các cơ quan hành chính; vận động nhà dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh vào tối ngày 19-5-2023 - đúng vào ngày kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Có thể thấy, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân Nam Định được triển khai bài bản với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đã thành công tốt đẹp, được Trung ương ghi nhận, biểu dương. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm với chuỗi hoạt động có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”, Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định được đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân tỉnh Nam Định và nhân dân cả nước. Đây là dịp để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ôn lại lịch sử, truyền thống văn hóa, quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh trong 60 năm học tập và làm theo lời Bác; qua đó lan tỏa niềm tin, lòng tự hào, tạo động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định tăng cường đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Từ thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, trong thời gian tới, các cấp ủy cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền lan tỏa ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023). Thông qua các hoạt động kỷ niệm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn, niềm tự hào đối với Bác Hồ kính yêu; đồng thời nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác Hồ; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước./.