TCCS - Ngày 19-5-2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023). Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định ôn lại, khắc sâu lời Bác dạy và phát huy những thành tựu, niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của tỉnh trong quá trình đổi mới và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm _ Ảnh:namdinh.gov.vn

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan báo chí tại Trung ương.

Phát biểu diễn văn khai mạc, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh, sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào cách mạng ở các địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định, “cái nôi” của phong trào công nhân Việt Nam thế kỷ XX. Từ năm 1946 đến năm 1963, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự được 5 lần đón Bác. Trong những lần về thăm và làm việc tại Nam Định, Bác đều ân cần chỉ bảo, dặn dò sâu sắc Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết một lòng; phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng; đồng thời, phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; phát huy những lợi thế của tỉnh, như sản xuất nông nghiệp và công nghiệp dệt; quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất… Những lời chỉ dạy của Người là di sản tinh thần quý giá, “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định không ngừng nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng, giành được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc _ Ảnh: namdinh.gov.vn

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã tham gia đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến với hơn 20 vạn người, gần 370 nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hơn 1 triệu mét vải... góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, đổi mới và nền nếp; triển khai, thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; có hiệu ứng tích cực, chuyển biến sâu sắc từ việc học và làm theo Bác Hồ về lề lối, tác phong làm việc và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng việc làm cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là đoàn kết “lương - giáo”, trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững để phát triển kinh tế - xã hội; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp tỉnh Nam Định ngày càng được nâng cao.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nam Định luôn quan tâm chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực; trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trung tâm kinh tế lân cận; khẳng định kinh tế biển là động lực phát triển của tỉnh; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút những doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào tỉnh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tỉnh thường xuyên quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ công nhân lao động để họ từng bước làm chủ khoa học - công nghệ, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Gần 30 năm liên tục, tỉnh Nam Định là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục; tiếp tục bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, các di sản của tỉnh; Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước về đích nông thôn mới trước thời hạn 1,5 năm.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gồm: Lễ kỷ niệm trọng thể, Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”, Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”… Kết quả Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tham gia, với hơn 280 nghìn bài dự thi, thể hiện tình cảm, lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, cũng như mong muốn đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong những năm qua. Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định ôn lại, khắc sâu lời Bác dạy và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của tỉnh nhà; qua đó, củng cố niềm tin vững chắc, quyết tâm phấn đấu xây dựng Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh theo đúng với mong muốn lúc sinh thời của Bác Hồ. Phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ _ Ảnh: namdinh.gov.vn

Thứ nhất, cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức và những bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh những năm qua; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác qua 5 lần Người về thăm Nam Định; phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên phát triển quê hương, đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu thực hiện lời Bác dạy: “Nam Định là một tỉnh ruộng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú, dân cần cù, có nhiều khả năng trở thành một tỉnh thật giàu có”.

Thứ hai, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Quan tâm đầu tư hơn nữa cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững; lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét về nếp sống nông thôn và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân ở nông thôn. Huy động mọi nguồn lực giải quyết các điểm nghẽn; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung phát triển công nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ và đô thị, ưu tiên các dự án quy mô lớn, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn có chất lượng, hiệu quả cao. Chú trọng bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành vùng kinh tế động lực, cực tăng trưởng phía nam của tỉnh. Quản lý, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia..., mở rộng không gian phát triển, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Thứ ba, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững. Các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh phải hết sức coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, coi đây là vấn đề sống còn đối với quá trình phát triển của tỉnh. Cần quan niệm, đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững trong tương lai; kiên quyết loại bỏ những dự án, hoạt động gây ô nhiễm môi trường; phải có quyết tâm, hành động quyết liệt trong xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các khu, cụm công nghiệp tập trung. Chú trọng bảo vệ tốt môi trường sông, biển, nhất là Vườn quốc gia Xuân Thủy - vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới khu vực đồng bằng sông Hồng, gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và nhân chứng được gặp Bác Hồ _ Ảnh: namdinh.gov.vn

Thứ tư, là miền quê giàu truyền thống hiếu học, lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng, tỉnh Nam Định cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cao quý đó cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng đời sống mới, xây dựng con người Nam Định phát triển toàn diện; bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, gắn với phát triển du lịch lịch sử, tâm linh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công; giải quyết tốt an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người đều được no ấm, đều được hưởng hạnh phúc, yên vui.

Thứ năm, là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, có vị trí chiến lược quan trọng, Nam Định phải tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, xây dựng tiềm lực, thế trận quân sự khu vực phòng thủ tập trung, giải quyết tốt vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, triệt tiêu từ gốc các yếu tố gây mất ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng khi Người về thăm Nam Định: “Các cấp, từ chi bộ đến Tỉnh ủy, phải vì lợi ích chung của Đảng và của nhân dân mà tự phê bình một cách thành khẩn và thẳng thắn. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải luôn luôn tự hỏi: Mình đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng hay là chưa?”. Trên cơ sở đó, tạo chuyển biến thực chất, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò của chi bộ; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Là một tỉnh có đông đồng bào theo đạo, Nam Định phải “thật sự quan tâm đến phần đời và phần đạo của đồng bào”, “đoàn kết lương - giáo”, “đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài”, vì sự giàu mạnh của tỉnh nhà và hạnh phúc của nhân dân như Bác Hồ đã dạy.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Nam Định đã vinh danh 60 gương điển hình trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng các phần quà cho một số cán bộ lão thành cách mạng và Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Nam Định./.