TCCS - Ngày 23-3-2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại, du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  kiểm tra mô hình quy hoạch tỉnh Vĩnh Long_Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội, trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long.

Theo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1759/QĐ-TTg, ngày 31-12-2023, mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Long là tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái, bền vững, có trình độ phát triển khá so với cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu; các di tích lịch sử, bản sắc văn hóa được bảo tồn, tôn tạo và phát huy; quốc phòng và an ninh được bảo đảm; người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại sự kiện, đánh giá về tầm quan trọng của công tác quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo ra những cơ hội lớn, tác động lâu dài, là động lực quan trọng trong phát triển đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng. Quy hoạch của Vĩnh Long được ban hành nhằm xử lý 2 nhiệm vụ quan trọng: Tìm ra tiềm năng, cơ hội và nhận biết những khó khăn, thách thức, hạn chế để hóa giải, khắc phục.

Đánh giá về tiềm năng, lợi thế của Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Vĩnh Long có vị trí địa lý kinh tế hết sức thuận lợi, nằm giữa hai trung tâm kinh tế lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ; thuận lợi cả đường bộ và đường thủy; có tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn; là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước, có tiềm năng phát triển các giống lúa, cây màu, cây ăn quả lớn, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu; có tiền năng lớn về phát triển du lịch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị_Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ những thách thức Vĩnh Long phải khắc phục, như biến đổi khí hậu, sạt lở, sụt lún và ngập mặn, hạ tầng giao thông phát triển nhưng còn hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô nền kinh tế nhỏ, tăng trưởng chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy và khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho sự phát triển kinh tế; chưa có các cơ sở công nghiệp lớn để hiện đại hóa nông nghiệp; chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhấn mạnh một số nét nổi bật trong trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh là một trục động lực, hai hành lang kinh tế, ba đột phá phát triển, bốn trụ cột tăng trưởng, năm nhiệm vụ trọng tâm.

Vĩnh Long lựa chọn, tập trung phát triển các ngành kinh tế quan trọng đúng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, như phát triển nông nghiệp công nghệ cao; du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, sông nước, miệt vườn…; đồng thời phát triển nhanh một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, trọng tâm là các ngành có khả năng sử dụng đầu vào là các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn…, phát triển công nghiệp phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp, tăng cường chế biến sâu để phát triển kinh tế Vĩnh Long theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, toàn diện, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra nông sản.

Tỉnh phải xây dựng hệ thống giao thông kết nối vùng đồng bộ, vừa tạo không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics; kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, trong đó chú ý hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất, thông suốt; cần tranh thủ sự hỗ trợ của các vùng, các địa phương, nhà đầu tư… để chung sức, cùng Vĩnh Long phát triển.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Vĩnh Long khẩn trương ban hành kế hoạch, triển khai quy hoạch tỉnh; bảo đảm tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành; với tầm nhìn dài hạn gắn với định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long tại hội nghị_Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển”; giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp; kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan; phối hợp chặt chẽ với Vĩnh Long đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với tiềm năng, lợi thế của mình và với đà phát triển, Vĩnh Long sẽ ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại tỉnh; Vĩnh Long phát triển trở thành tỉnh khá trong cả nước./.

Trung Duy (tổng hợp)