TCCS - Ngày 28-12-2023, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự hội nghị. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc _ Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo, năm 2023, với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai tốt các nhiệm vụ được giao; nổi bật là hoàn thành 21 đề án theo chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương; tham mưu phục vụ chu đáo các hội nghị Trung ương khóa XIII; kịp thời hoàn thiện các thể chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng để triển khai đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức quán triệt Kế hoạch của Bộ Chính trị về “Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV”; triển khai công tác phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và tiến hành thẩm định, thẩm tra, trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương. Ban tham mưu xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nhân sự và Tổ Giúp việc; tham mưu tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu triển khai Chương trình công tác với 18 đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời, tập trung triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng đồng thời tiếp tục xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chúc mừng những kết quả nổi bật mà Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Ban Tổ chức Trung ương đạt được trong năm 2023. Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương nhiều năm liên tục được xếp là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thể tin tưởng, năm 2024, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo _ Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh, năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm, với tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện đúng tiến độ, trình các đề án, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy cơ quan phối hợp với lãnh đạo ban thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng… Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân. 

Đồng chí Mai Văn Chính cũng chỉ rõ một số hạn chế, như còn có cán bộ chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong công tác, phải đôn đốc, nhắc nhở; một số nội dung tham mưu chưa kỹ… Đồng chí Mai Văn Chính nêu một số bài học kinh nghiệm, đó là, bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nắm chắc tình hình, phản ánh kịp thời; đoàn kết, thống nhất nội bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong cơ quan cũng như các cơ quan có liên quan…

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2024 rất nặng nề, Đồng chí Mai Văn Chính đề nghị cán bộ, công chức trong toàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Thùy Linh (tổng hợp)