TCCS - Ngày 28-10-2023, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30-10-1963 - 30-10-2023) với chủ đề “Khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” được tổ chức thành công tốt đẹp, mang đậm nét về văn hóa, con người vùng Mỏ qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh_Ảnh: TTXVN

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các vị khách quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ, cách đây 60 năm, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân địa phương, ngày 30-10-1963, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Nghị quyết phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh. Đây là dấu mốc quan trọng đối với vùng đất được ví như “một Việt Nam thu nhỏ”, có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Sự kiện tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 30-10-1963 là kết quả của một quá trình vận động lịch sử lâu dài cả về mặt hành chính và văn hóa, lãnh thổ và dân cư. Danh xưng Quảng Ninh được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho mang ý nghĩa lớn lao về trọng trách, sứ mệnh, tầm nhìn cho một địa phương rộng lớn về lãnh thổ, thoáng mở về tư duy, hào sảng về tính cách, yên ổn cho vùng biên viễn, sẵn sàng giao lưu và tiếp biến tinh hoa văn hóa mọi vùng miền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trình bày diễn văn kỷ niệm_Ảnh: TTXVN

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, 60 năm qua, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Nhìn tổng thể, từ một tỉnh còn yếu kém phải dựa vào hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”  - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm, làm việc năm 2022 - với đà tăng trưởng hai con số trong 7 năm liên tiếp (2017 - 2022), kể cả trong những giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2022 đạt gần 270.000 tỷ đồng, cao gấp 103 lần so với năm 1986; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 8.291 USD, gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi sâu vào chất lượng.

Những thành tựu đó không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung cho toàn Đảng và đất nước. Đó là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, gắn liền vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự giúp đỡ của Trung ương và phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, phát huy nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh từ hội nhập, hợp tác và kết nối, phản ánh ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo vô bờ bến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy trách nhiệm người đứng đầu.

Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng trọng tâm vào chất lượng phát triển, chất lượng sống của người dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động. Củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hành dân chủ thực chất, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Giải phóng mọi nguồn lực phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa đặc sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, lành mạnh, bảo đảm mọi người dân được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng thành quả trong chặng đường 60 năm qua càng tiếp thêm sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” bằng tinh thần kiên định và sức vươn mạnh mẽ vì một tương lai tươi sáng; cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

Phát biểu chúc mừng, chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phấn khởi bày tỏ: “Về Quảng Ninh hôm nay chúng ta đều nhận thấy, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền tới hải đảo tràn ngập sức sống mới, khí thế mới với tầm vóc mới, tạo niềm tin vững bước đi tới tương lai. Với những thành tựu đạt được, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực phía Bắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm_Ảnh: TTXVN

Để xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; cùng với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân. Không ngừng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng với truyền thống của vùng Mỏ anh hùng. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Đặc biệt quan tâm phát huy các lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong đó có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại. Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; tiên phong thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, hình thành các vùng động lực, hành lang phát triển mới.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn, chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhân tài cho tỉnh; thường xuyên chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Cùng với đó, đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng kế hoạch cụ thể góp phần thực hiện cam kết toàn cầu của Việt Nam về chuyển đổi năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Với vị trí địa chiến lược đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là tỉnh có đường biên giới quốc gia trên bộ và trên biển, Quảng Ninh phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của vùng Mỏ anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 60 năm thành lập tỉnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để Quảng Ninh luôn là một vùng rộng lớn, yên bình, bền vững; trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, toàn thể nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và động viên quý giá để Quảng Ninh không ngừng phát huy truyền thống, vươn lên xây dựng tỉnh phát triển ngày càng vững mạnh. Đồng chí Cao Tường Huy khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, cụ thể hóa vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; chủ động, tích cực, sáng tạo triển khai tổ chức thực hiện thật hiệu quả, với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc”.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30-10-1963 - 30-10-2023)_Ảnh: TTXVN

Chương trình được mở đầu bằng phần nghi lễ diễu hành của 36 khối diễn với trên 2.500 người của các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng thanh niên, nhân dân các địa phương; màn trống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam, được dàn dựng công phu với hơn 600 người, với sự kết hợp nhuần nhuyễn, phong phú của nghệ thuật trống hội, dân vũ, múa rồng, múa cờ, hát… thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc.

Sau phần nghi lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật đặc sắc, có tính khái quát cao và đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người Vùng mỏ qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển./.

Trung Duy (tổng hợp)