TCCS - “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Đoàn kết sáng tạo) là phong trào thi đua được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh phát động và triển khai những năm gần đây. Phong trào tạo đột phá trong phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, lao động, học tập và sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh.

Đoàn kết sáng tạo - Phong trào tạo đột phá trong phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, lao động_Nguồn: baoquangninh.com.vn

Trong năm 2022, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được khuyến khích thực hiện gắn với công tác chuyển đổi số theo đúng tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 5-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo" gắn với chuyển đổi số là kịp thời, nâng cao hiệu quả cho phong trào. Hiện nay, chuyển đổi số đang là xu hướng và nhu cầu phát triển tất yếu, cũng là hoạt động mà tỉnh Quảng Ninh đang bằng nhiều cách đẩy mạnh để tạo sự đột phá trong mọi mặt của đời sống xã hội...

Từ hướng triển khai này, các địa phương, sở, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học... đến mỗi hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều phấn khởi vào cuộc thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo". Cách làm là mỗi đơn vị, cá nhân dựa trên lợi thế, chức năng, nhiệm vụ để áp dụng các tiến bộ số vào triển khai công việc của mình. Có thể thấy trong sản xuất nông nghiệp, hiện toàn tỉnh không hiếm những mô hình sản xuất mà ở đó có hàm lượng khoa học - công nghệ cao. Như việc sản xuất giống tôm chịu lạnh, giống cá biển có sức chịu bệnh cao, nuôi tôm 3, 4 giai đoạn, nuôi trồng rong sụn trên vùng biển xa bờ, chủ động thụ phấn cho cây, điều chỉnh thời gian ra quả và thu hoạch của cây trái, sử dụng ong đàn để tăng cường thụ phấn, sử dụng côn trùng có lợi để diệt côn trùng có hại cho cây trồng, vật nuôi... Có thể nói, tính đoàn kết, sáng tạo ở đây chính là sự chủ động của mỗi nông dân, mỗi đơn vị sản xuất. Họ chủ động nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, chủ động đầu tư nhân rộng. Nhà nước chỉ có thể khuyến khích chứ không thể làm thay. Cùng với đó, trong ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động đoàn kết, sáng tạo đã được triển khai ngay từ đầu năm học. Trong bối cảnh vật tư, thiết bị dạy và học trong nhà trường có nguy cơ lạc hậu, thiếu, yếu do đã được đầu tư từ trước đó mà hiện chưa có chương trình đầu tư mới, hay bổ sung, các trường học đều phát động mỗi giáo viên, mỗi học sinh cùng nhau sáng tạo, nâng cao hiệu quả các thiết bị dạy và học sẵn có, ứng dụng một cách phù hợp, kết nối các thiết bị của các ngành nghề khác vào dạy học. Từ sự sáng tạo này, môi trường dạy và học tươi mới, sôi động, thiết thực, hấp dẫn hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Từ đầu năm đến nay, tiếp tục tận dụng tính năng mạng Internet, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Ninh ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều đơn vị, 100% thủ tục hành chính đã được thực hiện trực tuyến, giảm bớt, tiến tới xóa bỏ nền hành chính giấy tờ. 100% lãnh đạo các đơn vị đã sử dụng chữ ký số, cán bộ chuyên môn được giao việc, nhắc việc, kiểm việc tự động thông qua các phần mềm cài đặt trong máy tính, điện thoại. Đặc biệt, các đơn vị Công an, Đoàn Thanh niên đã sử dụng hiệu quả giao dịch online để hướng dẫn người dân trong chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân. Chính nhờ vậy, khối lượng công việc lớn được hoàn thành sớm, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, tăng tính hiệu quả công việc, đáp ứng mục tiêu, mục đích của hoạt động. Cùng với những điển hình trên còn nhiều điểm sáng khác trong việc triển khai phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo. Ví dụ như Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh đã khuyến khích 100% hội viên quan tâm, tham gia phong trào. Liên đoàn Lao động tỉnh hiện thực hóa phong trào “10.000 sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với sự tham gia của 100% tổ chức công đoàn cũng như mỗi đoàn viên.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh có nhiều doanh nghiệp với hàng chục sáng kiến "Đoàn kết sáng tạo" thiết thực được ghi nhận, làm lợi nhiều cho tập thể và cá nhân. Sự chuyển động mạnh mẽ đó mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" đến mọi địa phương trong toàn tỉnh và trên cả nước./.