TCCS - Ngày 29-6-2022, huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Quang cảnh hội nghị_Nguồn: bacninh.gov.vn

Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Quế Võ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu là cho vay hộ nghèo và giải quyết việc làm, đến nay, trên địa bàn huyện đang triển khai cho vay đối với 11 chương trình tín dụng chính sách. Tính đến ngày 31-5-2022, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt gần 519 tỷ đồng, tăng hơn 495 tỷ đồng so với năm 2003, tỷ lệ tăng trưởng đạt 2.074,7%.

Từ nguồn vốn trên đã giúp gần 90.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi, góp phần giúp hơn 11.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho hơn 35.000 lao động trong nước và gần 500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hơn 10.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng, cải tạo trên 30.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ gần 500 hộ nghèo có kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ gần 100 đối tượng thu nhập thấp có kinh phí để mua nhà ở xã hội và sửa chữa nhà ở…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Quế Võ tiếp tục đổi mới, phát triển hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn theo hướng ổn định và bền vững, gắn với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại hơn, phục vụ tốt hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm… qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quế Võ.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ./.

Minh Đăng (tổng hợp)