TCCS - Ngày 25-5-2022, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức họp bàn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho đối tượng ngươi lao động trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 08 ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và Kế hoạch số 232 ngày 15-4-2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị_Nguồn: baobacninh.com.vn

Theo đó, một trong những nguyên tắc hỗ trợ là mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng. Nội dung thực hiện bao gồm: Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến ngày 30-6-2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến ngày 30-6-2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến ngày 30-6-2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115 ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến để công tác chi trả hỗ trợ cho người lao động bảo đảm minh bạch, chính xác và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh yêu cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động thông tin cần thiết cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ủy ban nhân dân các phường để phục vụ việc xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách bảo đảm nhanh chóng và chính xác. Ủy ban nhân dân các phường phối hợp với công an kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật. Đồng thời phối hợp tuyên truyền các chính sách được quy định đến người lao động, doanh nghiệp, nhất là về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ./.

Trang Nguyễn (tổng hợp)