Tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân tham gia tháo gỡ bất cập chính sách

TCCS - “Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Càng khó hơn khi những bất cập về cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ… Khó khăn nhiều như vậy nên hơn lúc nào hết, các đồng chí phải thể hiện vai trò của người đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, vừa thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, vừa năng động, sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp…

Chương trình trồng cây tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Thu

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị lưu trữ văn bằng quốc gia trên blockchain

Thu Hoàn

“Kim chỉ nam” cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Petrolimex

Hải An

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Vững bước để tiến xa hơn

Hà Anh