Thứ Năm, 8/12/2016

Chính trị - Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quyền tham gia giám sát và phản biện chính sách của người dân

TCCSĐT - Giám sát và phản biện chính sách là tiếng nói của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Giám sát và phản biện chính sách phát triển phản ánh nền dân chủ được tăng cường, đồng thời khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Bình luận

Khơi dậy tiềm năng của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế

TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, nhận thức của Đảng ta về những nội dung cơ bản của nền kinh tế như chế độ sở hữu, thành phần kinh tế từng bước phát triển, theo đó, vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân cũng từng bước được khẳng định như là một động lực quan trọng của nền kinh tế, tiến tới hình thành những quan điểm cơ bản về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới cần được đẩy mạnh để nâng cao thu nhập của nông dân và phát triển kinh tế đất nước. Đây là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài.

An ninh - Quốc phòng

An ninh phi truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta - mấy vấn đề cần quan tâm

TCCS - Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng với những thuận lợi, các quốc gia phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới; trong đó, có nguy cơ từ sự tác động của an ninh phi truyền thống. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta, nghiên cứu về vấn đề an ninh phi truyền thống ở đây có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết. Bởi lẽ, đây là một trong những địa bàn chịu tác động hết sức mạnh mẽ của các nhân tố an ninh phi truyền thống.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 28-11 đến ngày 04-12-2016)

TCCSĐT - Trong bầu không khí tiếc thương và cảm động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tới viếng và ghi vào sổ tang tưởng niệm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất, đồng thời khẳng định: Những người Việt Nam chúng tôi luôn khắc sâu trong trái tim mình câu nói bất hủ của đồng chí Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và tại thời khắc thiêng liêng này, chúng tôi một lần nữa xin khẳng định lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định trước sau như một với những người cộng sản và nhân dân Cuba anh em.

Sinh hoạt tư tưởng

Cần nhiều hơn việc bỏ thư mời, giấy mời

TCCSĐT - Lâu nay, việc thực hành tiết kiệm ở các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và các địa phương đang được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức, biện pháp. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Tiêu điểm

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến ngày 26-11. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào.

Phó Tổng Biên tập phụ trách PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video