Chính trị - Xây dựng Đảng

Tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, qua đảng viên - đột phá trực tiếp và trước hết từ người đứng đầu cấp ủy

TCCS - Sự thành công hay không của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế những năm tiếp theo tùy thuộc một phần cơ bản và quan trọng vào việc đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Đó là mục đích, yêu cầu và nội dung của việc đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Nó quyết định năng lực, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng.

Nghiên cứu - Trao đổi

Những điểm phải tuân thủ khi tiến hành tập trung ruộng đất

TCCS - Xu hướng tất yếu của sự phát triển lực lượng sản xuất theo cơ chế thị trường là xã hội hóa lao động, bao gồm cả xã hội hóa nông nghiệp, mà đặc trưng nổi bật là sự tập trung sản xuất. Song tập trung sản xuất biểu hiện trước hết ở tập trung tư liệu sản xuất, đặc biệt là tập trung ruộng đất - tư liệu sản xuất quan trọng của nông nghiệp. Tập trung ruộng đất để sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu bức thiết trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

Bình luận

Công tác quản lý mạng xã hội trong tình hình mới

TCCSĐT - Hiện nay, ở Việt Nam, ước tính có khoảng 35 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 37% dân số. Trung bình mỗi ngày người Việt Nam vào mạng xã hội khoảng 2 giờ 18 phút. Bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng, thậm chí cả an ninh quốc gia.

Thông tin lý luận

Đường lối phát triển công nghệ cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Sớm nhận thức được vai trò to lớn của khoa học - công nghệ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán khẳng định: Khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

EU sẽ trả đũa Mỹ theo kịch bản nào?

TCCSĐT - Ngay sau khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua Dự luật tăng cường trừng phạt chống Nga, Iran và Triều Tiên, đồng thời hạn chế khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga của Tổng thống Donald Trump, Liên minh châu Âu (EU) đã phản ứng mãnh liệt và cho rằng Mỹ đã không coi trọng lợi ích của đồng minh châu Âu, và rằng EU sẽ trả đũa lại Mỹ.

Kinh tế

Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 07 đến 13-8-2017)

TCCSĐT - Đề xuất của Mỹ với Mexico và Canada về việc nâng hạn mức mua hàng được miễn thuế từ các trang thương mại trực tuyến đang trở thành một điểm nóng trong tiến trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sắp diễn ra.

Văn hóa - Xã hội

Về hệ thống khái niệm cơ bản trong nghiên cứu biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Nghiên cứu biến đổi xã hội nói chung và biến đổi cơ cấu xã hội nói riêng là đòi hỏi cấp bách trong nhận diện thực trạng, xu hướng vận động và phát triển xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, trước hết cần định danh về mặt khoa học hệ thống các khái niệm công cụ làm căn cứ lý luận cho quá trình triển khai nghiên cứu thực trạng.

An ninh - Quốc phòng

Vì nhân dân mà phục vụ - truyền thống tốt đẹp của Lực lượng Công an nhân dân

TCCSĐT - Được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được Nhà nước tổ chức, xây dựng; được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ, trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Năm mươi năm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cam-pu-chia

TCCS - Trải qua chặng đường dài lịch sử, nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia luôn sát cánh bên nhau chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, viết nên những trang sử vẻ vang của hai dân tộc và cùng vun đắp mối quan hệ hữu nghị. Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia là mối quan hệ lịch sử, truyền thống, láng giềng hữu nghị, đang ngày càng được củng cố và phát triển.

Sinh hoạt tư tưởng

Nhìn lên? Nhìn... xuống?

TCCS - Tôi đã tận thấy một con đường “cong... mềm mại” (nhại cách nói của một vị chức sắc ở Thủ đô Hà Nội) đến quyến rũ càng như tôn lên cái dáng vẻ oai phong nhưng thật la đà của một cây cổ thụ ở Thái Lan, vào năm 2005! Tôi chưa thể hiểu được điều “kỳ quặc” ấy, nếu đem cái nhẽ thông thường ở xứ mình ra mà suy.

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video