Nghiên cứu - Trao đổi

Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCSĐT - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm lý luận mang tính vạch thời đại và cương lĩnh chính trị đầu tiên của giai cấp vô sản toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển những luận điểm cơ bản trong Tuyên ngôn thành những nội dung chính yếu trong tư tưởng của mình và cương lĩnh cách mạng của Đảng do Người sáng lập, rèn luyện. Bằng sự trung thành một cách sáng tạo, những người cộng sản Việt Nam đã khẳng định giá trị, sức sống bất diệt của Tuyên ngôn trong thời đại và không gian mới.

Bình luận

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

TCCS - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, toát lên vấn đề rất quan trọng và xuyên suốt là: Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và cải cách chế độ tiền lương.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Nỗ lực xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

TCCSĐT - Phân biệt chủng tộc làm suy giảm sự đa dạng và đoàn kết xã hội, gia tăng bất bình đẳng, “châm ngòi” cho sự giận dữ, đau khổ và bạo lực. Nhằm chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trên toàn thế giới, Liên hợp quốc đã lấy ngày 21-3 hằng năm là Ngày Quốc tế chống phân biệt chủng tộc.

Kinh tế

Một số kết quả bước đầu trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc

TCCS - Cuối năm 2015, Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” chính thức được Vĩnh Phúc triển khai trong toàn tỉnh nhằm tổ chức lại sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập cho người nông dân, qua đó thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị. Theo đó, tỉnh đặc biệt chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Văn hóa - Xã hội

Tác động của chính sách giảm nghèo đa chiều đến vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Những đổi mới trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam những năm gần đây bước đầu đã tạo ra những chuyển biến căn bản để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi nhận thức và chính sách từ giảm nghèo đơn chiều sang giảm nghèo đa chiều, cần có sự quan tâm nhiều hơn đến sự tác động của chính sách đến đối tượng là đồng bào các dân tộc thiểu số, vốn vẫn đang chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người nghèo và nghèo cùng cực của cả nước.

An ninh - Quốc phòng

Trù phú một vùng biên giới xa xôi

TCCSĐT - Những sườn đồi hoa cà phê trắng muốt cùng những cánh mai vàng khoe sắc thắm báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Nơi vùng biên giới xa xôi của tỉnh Gia Lai, sự trù phú hiện rõ trên từng nương rẫy, con đường, từng nóc nhà. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, đem lại cho vùng biên những mùa xuân hạnh phúc, an bình…

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Lễ công bố Sách Trắng và Tổng quan Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU năm 2018

TCCSĐT - Với chủ đề “Kỳ vọng EVFTA 2018: 30 năm FDI - 20 năm thành lập EuroCham - 10 năm ra mắt Sách Trắng”, sáng 15-3-2018, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Lễ công bố Sách Trắng và Tổng quan Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU năm 2018”.

Sinh hoạt tư tưởng

“Ngũ họa”, “Tứ tôn” và “Ngọn lửa” cháy lên!

TCCS - Việc nước nhà thịnh vượng hay suy vong, dân tộc hùng cường hay bạc nhược... luôn là nỗi bận tâm lớn nhất trong các việc chính sự của muôn triều đại, sự liêm sỉ của ức triệu lòng dân nước nhà. Không một thời kỳ nào, một triều đại nào, một thời khắc nào, một người Việt Nam nào, hễ có lương tri, không nghĩ về chuyện trọng đại đó, trải suốt xưa nay!

Tiêu điểm

Toàn văn tuyên bố chung về lập Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia

Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Malcom Turnbull, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức tới Australia và tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia từ ngày 14 đến ngày 18-3-2018.

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video